การใช้รหัสผ่าน Windows ของคุณเป็นรหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอ


คุณสามารถช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการสร้างรหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอ ซึ่งจะล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อโปรแกรมรักษาหน้าจอเปิดอยู่ รหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอเป็นรหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณใช้เมื่อเข้าสู่ระบบ Windows

หมายเหตุ

  1. เปิด 'การตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ โปรแกรมรักษาหน้าจอ แล้วคลิก ตั้งรหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อดำเนินการต่อ ให้แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ แล้วตั้งเวลาที่คุณต้องการให้โปรแกรมรักษาหน้าจอเริ่ม แล้วคลิก ตกลง (เลือกช่วงเวลาที่ไม่นานพอที่จะให้ผู้อื่นมาใช้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่สั้นเกินไปจนถึงขนาดที่เมื่อคุณหยุดทำงานเพียงชั่วครู่ คอมพิวเตอร์ก็ถูกล็อกโดยโปรแกรมรักษาหน้าจอ)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่