ข้อผิดพลาด 80070643 ของ Windows Update


ข้อผิดพลาด 80070643 ของ Windows Update เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบกันโดยทั่วไปคือมีปัญหาเกี่ยวกับ .NET Framework ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ คุณยังอาจพบข้อผิดพลาดนี้เมื่อติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office 2003 หากคุณได้รับข้อผิดพลาดขณะติดตั้งการปรับปรุงของ Microsoft Office 2003 ให้ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในส่วน "Microsoft Office 2003" ที่ด้านล่างนี้ หรือทำตามคำแนะนำในส่วน "Windows .NET Framework"

แสดงทั้งหมด

Windows .NET Framework

.NET Framework เป็นส่วนหนึ่งของ Windows ที่ใช้ในการสร้าง ปรับใช้ และเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ เนื่องจากมีหลายโปรแกรมที่ใช้ .NET Framework ปัญหาจึงอาจเกิดจากความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ หรือการติดตั้งโปรแกรมเกิดความผิดพลาดซึ่งสามารถทำให้การปรับปรุงล้มเหลว

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานี้เป็นขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน คุณจะพบขั้นตอนในบทความเกี่ยวกับ .NET Framework บนเว็บไซต์ของ Microsoft

Microsoft Office 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจต้องเริ่มบริการ Office Source Engine (OSE) ใหม่ และลองติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Office อีกครั้ง

เมื่อต้องการเริ่มบริการ Office Source Engine (OSE) ใหม่

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'เครื่องมือในการดูแล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก เครื่องมือในการดูแล

  2. คลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. หากบริการ Office Source Engine ถูกปิดใช้งาน ให้คลิกสองครั้งที่บริการเพื่อเปิดคุณสมบัติของบริการ

  4. คลิกรายการ ชนิดการเริ่มต้น คลิก อัตโนมัติ (หน่วงเวลาเริ่ม) แล้วคลิก นำไปใช้

  5. ภายใต้ สถานะบริการ คลิก เริ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มการทำงานของบริการ OSE ใหม่ ให้ดูบทความ การปรับปรุงของ Microsoft Office บนเว็บไซต์ของ Microsoft

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ดู ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ บนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ Microsoft Answers สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้

  • WindowsUpdate_80070643

  • WindowsUpdate_643

  • 643

  • 0x643

  • 0x80070643ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่