ข้อผิดพลาด 80070646 หรือ 646 ของ Windows Update

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 80070646 หรื 646 ของ Windows Update ขณะตรวจหาการปรับปรุง ข้อผิดพลาดนั้นอาจหมายถึง Windows Installer หยุดการตอบสนอง

คุณสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาที่วินิจฉัยและจัดการปัญหาที่เกิดกับ Windows Installer โดยอัตโนมัติ หรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก็ได้

แสดงทั้งหมด

การแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่ปุ่มนี้

  รูปภาพปุ่ม Fix it
  แก้ไขปัญหานี้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ

 • ตัวช่วยสร้าง Microsoft Fix it อาจมีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ Fix it สามารถใช้งานได้สำหรับ Windows ทุกภาษา

หากต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองในรีจิสทรี

คำเตือน

 • ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง หากคุณไม่มั่นใจในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารีจิสทรี ให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น การปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหามากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณสำรองรีจิสทรีไว้ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสำรองรีจิสทรี.

 1. เปิด Registry Editor โดยคลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ regedit ลงในช่องค้นหา แล้วกด Enter‌ โดยจำเป็นต้องใช้การอนุญาตระดับผู้ดูแลระบบ หากคุณได้รับพร้อมท์ขอรหัสผ่านหรือการยืนยันของผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือให้การยืนยัน
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้ค้นหา AppData ค่าของปุ่มควรจะเป็น
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming

 4. หากค่าไม่ใช่ %USERPROFILE%\AppData\Roaming ให้คลิก AppData แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 5. ในช่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ %USERPROFILE%\AppData\Roaming แล้วคลิก ตกลง

 6. ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ แต่ลองใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แทนคีย์ย่อยในขั้นตอนที่ 2

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้

 • WindowsUpdate_80070646

 • 0x80070646

 • WindowsUpdate_646

 • 646

 • WindowsUpdate_00000646