ข้อผิดพลาด 80072ee2 ของ Windows Update


ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด 80072ee2 ของ Windows Update ขณะตรวจหาการปรับปรุง แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ Windows Update อาจได้รับการร้องขอการปรับปรุงเป็นจำนวนมากผิดปกติ ปิด Windows Update แล้วรอประมาณ 10 - 15 นาที จากนั้นเรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง คุณสามารถรอให้ Windows Update ทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งต่อไปได้เช่นกัน

ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับ Windows Update และอาจแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้คุณได้

ถ้าวิธีนี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการเพิ่มเว็บไซต์ของ Windows Update ในรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์

  • 'ไฟร์วอลล์ Windows' มาพร้อมกับ Windows รุ่นนี้ และควรมีไซต์เหล่านี้รวมอยู่ในรายการข้อยกเว้นแล้ว ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ให้อ้างอิงวิธีใช้ของผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์นั้น เพื่อดูวิธีการเพิ่มเว็บไซต์ต่อไปนี้ในรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์

    • http://*.update.microsoft.com

    • https://*.update.microsoft.com

    • http://download.windowsupdate.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ ให้ดูที่ ไฟร์วอลล์คืออะไร หรือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows

ถ้าคุณยังเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับคำถามคำตอบของ Microsoft เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้:

  • WindowsUpdate_80072ee2

  • 0x80072ee2