ข้อผิดพลาด 800B0100 ของ Windows Update


ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด 800b0100 ของ Windows Update แสดงว่ามีแฟ้มที่ Windows Update ต้องการใช้เสียหายหรือหายไป

'เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ' สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง Windows ได้ ข้อผิดพลาด 800b0100 ของ Windows Update เป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่เครื่องมือนี้สามารถช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนี้ ให้ไปที่ เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบคืออะไร บนเว็บไซต์ Windows

หมายเหตุ

  • โดยทั่วไปแล้วการสแกนจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที แต่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจใช้เวลานานกว่านั้น แถบความคืบหน้าของ Windows Update จะไม่ได้รับการปรับปรุงในระหว่างสแกน ความคืบหน้าอาจจะหยุดอยู่ที่เสร็จสมบูรณ์ 60% เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ การสแกนจะยังทำงานต่อไป และคุณไม่ควรยกเลิกการปรับปรุง

ถ้า 'เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ' พบปัญหาในขณะทำงาน จะมีการบันทึกปัญหาต่างๆ ลงในแฟ้มที่ชื่อ CheckSUR.log ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ของ Windows ภายใต้ Logs\CBS\ ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows โฟลเดอร์นี้จะเป็น C:\Windows\Logs\CBS

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ดูที่ ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ บนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ Microsoft Answers เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้:

  • WindowsUpdate_800B0100

  • 0x800B0100

  • WindowsUpdate_dt000ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่