ระบบเครือข่ายไร้สาย: คำถามที่ถามบ่อย


เครือข่ายสามารถเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องที่เชื่อมต่อกัน (และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย) ในเครือข่ายไร้สาย (Wi‑Fi) จะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณวิทยุแทนสายไฟหรือสายเคเบิล ข้อดีของเครือข่ายไร้สาย ได้แก่ การเคลื่อนย้ายได้ง่ายและไม่มีสายที่ไม่น่าดู ข้อเสียคือมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่ช้ากว่าเครือข่ายแบบผ่านสายและมีการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย

แสดงทั้งหมด

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายชนิดต่างๆ มีอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน มีตัวเลือกสี่อย่างด้วยกันคือ 802.11b 802.11a 802.11g และ 802.11n ตารางด้านล่างจะเป็นการเปรียบเทียบเทคโนโลยีเหล่านี้

หมายเหตุ

 • เวลาการถ่ายโอนที่แสดงเป็นเวลาภายใต้เงื่อนไขในอุดมคติ เวลาเหล่านี้อาจไม่ตรงกันเสมอไปภายใต้เงื่อนไขปกติเนื่องจากความแตกต่างของฮาร์ดแวร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ปริมาณการใช้งานเครือข่าย และอื่นๆ

802.11b

ความเร็ว

สูงสุดถึง 11 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

ข้อดี
 • มีช่วงสัญญาณที่ดี

ข้อเสีย
 • มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลช้าที่สุด

 • อนุญาตให้มีผู้ใช้งานพร้อมกันได้น้อยกว่า

 • ใช้ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) (เช่นเดียวกันกับเตาไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สาย และอุปกรณ์อื่นๆ) ซึ่งสามารถก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้

802.11a

ความเร็ว

สูงสุดถึง 54 Mbps

ข้อดี
 • อนุญาตให้มีผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า

 • ใช้ความถี่ 5 GHz ซึ่งจะจำกัดสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ

ข้อเสีย
 • มีช่วงสัญญาณสั้นกว่า ซึ่งสามารถถูกกีดขวางโดยกำแพงหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได้ง่าย

 • เข้ากันไม่ได้กับอะแดปเตอร์เครือข่ายเราเตอร์ และจุดเข้าใช้งาน 802.11b

802.11g

ความเร็ว

สูงสุดถึง 54 Mbps

ข้อดี
 • มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลที่สามารถเทียบได้กับ 802.11a ภายใต้สภาพที่ดีที่สุด

 • อนุญาตให้มีผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า

 • มีช่วงสัญญาณที่ดีและไม่ถูกกีดขวางได้ง่าย

 • เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์เครือข่าย เราเตอร์ และ จุดเข้าใช้งาน 802.11b

ข้อเสีย
 • ใช้ความถี่ 2.4 GHz จึงทำให้มีปัญหาสัญญาณรบกวนเช่นเดียวกันกับ 802.11b

802.11n

ความเร็ว

โดยขึ้นกับจำนวนกระแสข้อมูลที่ฮาร์ดแวร์สนับสนุน 802.11n สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดถึง 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps หรือ 600 Mbps

ข้อดี
 • มีความเร็วที่สุด

 • ใช้สัญญาณและสายอากาศจำนวนมากเพื่อให้ได้ความเร็วที่ดีกว่า

 • อนุญาตให้มีผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า

 • มีช่วงสัญญาณที่ดีที่สุดและไม่ถูกกีดขวางได้ง่าย

 • มีความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

 • สามารถใช้ได้กับความถี่ 2.4 GHz หรือ 5.0 GHz

 • ถ้าใช้ความถี่ 2.4 GHz จะเข้ากันได้กับอะแดปเตอร์เครือข่าย เราเตอร์ และจุดเข้าใช้งาน 802.11g

ข้อเสีย
 • ถ้าใช้ความถี่ 2.4 GHz จะทำให้มีปัญหาสัญญาณรบกวนเช่นเดียวกันกับ 802.11b

 • โพรโทคอลนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบางอย่างได้

ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายมากกว่าหนึ่งอันในคอมพิวเตอร์ หรือถ้าอะแดปเตอร์ของคุณใช้มาตรฐานมากกว่าหนึ่งอย่าง คุณสามารถระบุอะแดปเตอร์หรือมาตรฐานที่จะใช้กับการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละเครือข่ายได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้สำหรับการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณ คุณควรตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ 802.11a หรือ 802.11n ถ้ามี เนื่องจากคุณจะได้รับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วกว่าเมื่อคุณรับชมวิดีโอหรือฟังเพลง

ฮาร์ดแวร์ใดบ้างที่คอมพิวเตอร์ของฉันต้องมีในเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายภายในหรือภายนอก เมื่อต้องการดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายหรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

  อะแดปเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงที่นี่

ความแรงของสัญญาณไร้สายคืออะไร

ในรายการของเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน คุณจะเห็นสัญลักษณ์ รูปภาพของไอคอนความแรงของสัญญาณไร้สาย ที่แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายของแต่ละเครือข่าย แท่งสัญญาณยิ่งมาก สัญญาณก็จะยิ่งแรง สัญญาณที่แรง (ห้าแท่ง) มักจะหมายความว่าเครือข่ายไร้สายอยู่ใกล้หรือไม่มีสัญญาณรบกวน เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายกับสัญญาณที่แรงที่สุด อย่างไรก็ตาม ถ้าเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยมีสัญญาณแรงกว่าเครือข่ายที่เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย จะเป็นการปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณมากกว่าถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย (แต่คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครือข่ายนั้น) เมื่อต้องการปรับปรุงความแรงของสัญญาณ คุณสามารถย้ายคอมพิวเตอร์ให้ไปใกล้กับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายมากขึ้น หรือย้ายเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานเพื่อให้อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน เช่น กำแพงอิฐ หรือกำแพงที่มีโลหะรองรับลำแสง เมื่อต้องการดูรายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้
 • เปิด 'เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย' โดยคลิกที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายสาธารณะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง

เครือข่ายไร้สายสาธารณะเป็นสิ่งที่มีความสะดวก แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม การเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ ถ้าเป็นไปได้ ให้เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายที่ต้องใช้คีย์ความปลอดภัยของเครือข่าย หรือมีการรักษาความปลอดภัยรูปแบบอื่น เช่น ใบรับรองเท่านั้น ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายดังกล่าวจะได้รับการเข้ารหัสลับ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ในรายการของเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน เครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยแต่ละเครือข่ายจะมีป้ายชื่อแสดงไว้ ถ้าคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย ให้ระวังไว้ว่าบุคคลที่มีเครื่องมือถูกต้องสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่คุณทำ รวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม แฟ้มข้อมูลที่คุณส่งและรับ ตลอดจนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้ คุณไม่ควรส่งและรับเอกสารหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลบันทึกของธนาคาร ในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยนั้น

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเครือข่ายไร้สายไม่ได้อยู่ในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ก่อนแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในช่วงสัญญาณของเครือข่าย ได้เปิดเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแล้ว (ถ้าคุณเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน) และสวิตช์แบบไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ (ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีสวิตช์ ถ้าเครื่องของคุณมี โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของคอมพิวเตอร์) ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย การกระจายสัญญาณอาจปิดอยู่หรือคุณอาจต้องเพิ่มเครือข่ายด้วยตนเอง เมื่อต้องการเพิ่มเครือข่ายที่ไม่ได้กระจายสัญญาณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'จัดการเครือข่ายไร้สาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไร้สาย แล้วคลิก จัดการเครือข่ายไร้สาย

 2. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก สร้างโพรไฟล์เครือข่ายด้วยตนเอง

 3. พิมพ์ข้อมูลเครือข่าย

 4. ถ้าคุณต้องการให้ Windows ทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเครือข่ายอยู่ในช่วง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มการเชื่อมต่อนี้โดยอัตโนมัติ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อแม้ว่าเครือข่ายจะไม่ได้กระจายข้อมูลอยู่ คลิก ถัดไป แล้วคลิก ปิด

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ความเป็นส่วนตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจตกอยู่ในความเสี่ยงได้ การที่ไม่ได้กำหนดค่าเครือข่ายที่ซ่อนไว้จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณกระจายสัญญาณบอกตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องออกไป และจะช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครือข่ายจะถูกเพิ่มเข้าในรายการเครือข่ายของคุณ และพร้อมเชื่อมต่อเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในช่วงของเครือข่าย เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย' โดยคลิกที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 2. คลิก เครือข่ายที่ไม่ได้ตั้งชื่อ แล้วพิมพ์ข้อมูลเครือข่าย

  เครือข่ายจะถูกเพิ่มเข้ามาในรายการเครือข่ายของคุณ และจะพร้อมเชื่อมต่อในครั้งต่อไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในช่วงสัญญาณ

เหตุใดฉันจึงต้องคัดลอกการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายของฉัน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายของคุณจำเป็นต้องทราบวิธีการสื่อสารกับเราเตอร์แบบไร้สาย เพื่อให้สามารถส่งและรับข้อมูลบนเครือข่ายได้ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แต่ละอย่างต้องใช้การตั้งค่า เช่น ชื่อเครือข่าย และคีย์ความปลอดภัยของเครือข่าย จึงจะสามารถสื่อสารกับเราเตอร์ได้

ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ Windows เพื่อจัดการกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของฉันได้หรือไม่

ได้ ถึงแม้ว่าการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นใน Windows แต่คุณสามารถปิดใช้งานได้ด้วยการติดตั้งและการใช้โปรแกรมอื่น อะแดปเตอร์เครือข่ายหลายๆ รุ่นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์การจัดการระบบไร้สายของตัวเอง ถ้าคุณใช้โปรแกรมอื่นเพื่อจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ และคุณต้องการที่จะใช้ Windows แทน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปิดหรือปิดใช้งานโปรแกรมอื่น

 2. เปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก พร้อมท์คำสั่ง

 3. พิมพ์ netsh wlan show settings

  ถ้าการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน คุณจะเห็นข้อความว่า ตรรกะการกำหนดค่าอัตโนมัติถูกปิดใช้งานบนส่วนติดต่อ "ชื่อของส่วนติดต่อ"

 4. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการกำหนดค่าอัตโนมัติ ให้พิมพ์ set autoconfig enabled=yes interface="ชื่อของส่วนติดต่อ"ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่