การทำงานกับบานหน้าต่างนำทาง


คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้ายมือ) เพื่อค้นหาแฟ้มและโฟลเดอร์ได้ คุณยังสามารถย้ายหรือคัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังปลายทางในบานหน้าต่างนำทางโดยตรงได้อีกด้วย

ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างนำทางที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วชี้ไปที่ เค้าโครง จากนั้นคลิก บานหน้าต่างนำทาง เพื่อแสดงบานหน้าต่างนำทาง

รูปภาพของบานหน้าต่างนำทาง
บานหน้าต่างนำทาง
แสดงทั้งหมด

การใช้ไลบรารีเพื่อค้นหาแฟ้ม

ไลบรารีจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือฮาร์ดดิสก์ภายนอกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับไลบรารี

บานหน้าต่างนำทางคือตำแหน่งที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงไลบรารี คลิกที่ไลบรารีเพื่อเปิดขึ้น เนื้อหาจากโฟลเดอร์ทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ในไลบรารีของคุณจะปรากฏในรายการแฟ้ม

การดำเนินการอื่นๆ ที่คุณสามารถดำเนินการกับไลบรารีโดยใช้บานหน้าต่างนำทางมีดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการสร้างไลบรารีใหม่ ให้คลิก ไลบรารี แล้วชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ไลบรารี

 • เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกแฟ้มจากรายการแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นของไลบรารี ให้ลากแฟ้มนั้นไปยังไลบรารีในบานหน้าต่างนำทาง ถ้าแฟ้มอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์เดียวกันกับตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นของไลบรารี แฟ้มนั้นจะถูกย้ายไป ถ้าแฟ้มดังกล่าวอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์อื่น แฟ้มเหล่านั้นจะถูกคัดลอกไป

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไลบรารี ให้คลิกขวาที่ไลบรารี แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ จากนั้นให้พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter

 • เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ที่รวมไว้ในไลบรารี ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อไลบรารีเพื่อขยายออก โฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นในรายการด้านล่างของไลบรารี

 • เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออกจากไลบรารี ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาตำแหน่งที่ตั้งออกจากไลบรารี การดำเนินการนี้จะลบโฟลเดอร์ออกจากไลบรารีเท่านั้น โดยไม่ได้ลบโฟลเดอร์ออกจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม

 • เมื่อต้องการซ่อนไลบรารี ให้คลิกขวาที่ไลบรารี แล้วคลิก ไม่ต้องแสดงในบานหน้าต่างนำทาง นี่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีในกรณีที่คุณไม่มีพื้นที่เหลือในบานหน้าต่างนำทาง แต่คุณไม่ต้องการลบไลบรารีออก

 • เมื่อต้องการแสดงไลบรารีที่ซ่อนอยู่ ให้คลิก ไลบรารี แล้วคลิกขวาที่ไลบรารีในรายการแฟ้ม จากนั้นคลิก แสดงในบานหน้าต่างนำทาง

การเรียกดูโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์' เพื่อค้นหาแฟ้ม

การใช้ไลบรารีเป็นทางหนึ่งในการค้นหาแฟ้ม คุณยังสามารถเรียกดูผ่านโฟลเดอร์และไดรฟ์ในแบบเดิมด้วยการขยาย คอมพิวเตอร์ ในบานหน้าต่างนำทางได้

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์' ที่ขยายในบานหน้าต่างนำทาง
โฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์' ที่ขยายออก

การดำเนินการที่คุณสามารถทำได้ขณะเรียกดูแฟ้มมีดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการย้าย หรือคัดลอกรายการจากรายการแฟ้มไปยังบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากรายการนั้นไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการในบานหน้าต่างนำทาง ถ้ารายการอยู่บนฮาร์ดดิสก์เดียวกับโฟลเดอร์ รายการนั้นจะถูกย้ายไป ถ้ารายการอยู่บนฮาร์ดดิสก์อื่น รายการนั้นจะถูกคัดลอกไป

 • เมื่อต้องการดูฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ คอมพิวเตอร์

 • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการวาง แล้วชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก โฟลเดอร์

 • เมื่อต้องการดูการค้นหาที่บันทึกไว้ ให้คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ แล้วคลิกสองครั้งที่ฮาร์ดดิสก์หลัก และคลิกสองครั้งที่ ผู้ใช้ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ แล้วคลิกสองครั้งที่การค้นหา

การกำหนดรายการโปรดเอง

เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ การค้นหาที่บันทึกไว้ ไลบรารี หรือแม้แต่ไดรฟ์ให้เป็นรายการโปรด ให้ลากรายการไปยังส่วน รายการโปรด ในบานหน้าต่างนำทาง

รูปภาพของ 'รายการโปรด' ในบานหน้าต่างนำทาง
'รายการโปรด' ในบานหน้าต่างนำทาง

วิธีการการกำหนดรายการโปรดของคุณเองมีดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของรายการโปรด ให้ลากรายการโปรดไปยังตำแหน่งใหม่ในรายการ

 • เมื่อต้องการคืนค่ารายการโปรดเริ่มต้นในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ รายการโปรด แล้วคลิก คืนค่าการเชื่อมโยงโปรด

 • เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ที่จัดเก็บรายการโปรดของคุณ ให้คลิก รายการโปรด ในบานหน้าต่างนำทาง 'รายการโปรด' จะถูกจัดเก็บเป็นทางลัด

 • เมื่อต้องการเอารายการโปรดออก ให้คลิกขวาที่รายการโปรด แล้วคลิก เอาออก การดำเนินการนี้จะลบรายการโปรดออกจากบานหน้าต่างนำทาง โดยไม่ได้ลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ทางลัดนั้นชี้ไปถึง

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรดของ Windows โดยลากไอคอนในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณลงในส่วน 'รายการโปรด' ในบานหน้าต่างนำทางของ Windows ได้โดยตรง

การเปลี่ยนการตั้งค่าบานหน้าต่างนำทาง

 1. ในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์และการค้นหา

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณในบานหน้าต่างนำทาง รวมถึงโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกในหน้าต่างโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายสู่โฟลเดอร์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถขยายบานหน้าต่างนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันที่คุณไปได้อย่างรวดเร็วโดยกด Ctrl+Shift+Eต้องการความช่วยเหลือหรือไม่