การทำงานกับหน้าต่าง


เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดโปรแกรมแฟ้มหรือโฟลเดอร์ บนหน้าจอของคุณจะปรากฏเป็นกล่องหรือเฟรมที่เรียกว่า หน้าต่าง (นี่คือที่มาของชื่อระบบปฏิบัติการของ Windows ) หน้าต่างมีอยู่ทุกหนทุกแห่งใน Windows คุณจึงควรทำความเข้าใจวิธีการย้ายหน้าต่าง เปลี่ยนขนาดหน้าต่าง หรือทำให้หน้าต่างหายไป

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

แม้ว่าเนื้อหาของหน้าต่างทุกหน้าต่างจะแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดจะมีส่วนประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน นั่นคือ หน้าต่างมักปรากฏบนเดสก์ท็อป ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานหลักของหน้าจอของคุณ นอกจากนี้ หน้าต่างส่วนใหญ่ยังมีส่วนประกอบพื้นฐานที่เหมือนกันด้วย

รูปภาพของหน้าต่าง 'แผ่นจดบันทึก' ที่มีชื่อส่วนต่างๆ
ส่วนประกอบของหน้าต่างโดยทั่วไป
 • แถบชื่อเรื่อง ใช้แสดงชื่อเอกสารและโปรแกรม (หรือชื่อโฟลเดอร์ ในกรณีที่คุณทำงานในโฟลเดอร์)

 • ปุ่ม 'ย่อเล็กสุด' ปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด' และปุ่ม 'ปิด' ปุ่มต่างๆ นี้ใช้ซ่อนหน้าต่าง ขยายหน้าต่างให้ใหญ่เต็มหน้าจอ และปิดหน้าต่างตามลำดับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

 • แถบเมนู บรรจุรายการต่างๆ ที่คุณสามารถคลิกเลือกจากในโปรแกรมได้ ดูที่ การใช้เมนู ปุ่ม แถบ และกล่อง

 • แถบเลื่อน ช่วยคุณเลื่อนเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหน้าต่างเพื่อดูข้อมูลที่ขณะนั้นอยู่นอกกรอบการมองเห็น

 • เส้นขอบและมุม คุณสามารถลากเส้นขอบและมุมด้วยตัวชี้เมาส์เพื่อเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างได้

หน้าต่างอื่นๆ อาจมีปุ่ม กล่อง หรือแถบเพิ่มเติม แต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนพื้นฐานเหล่านี้ด้วย

การย้ายหน้าต่าง

เมื่อต้องการย้ายหน้าต่าง ให้ชี้ไปที่แถบชื่อเรื่องโดยใช้ตัวชี้เมาส์ รูปภาพของตัวชี้เมาส์ จากนั้นให้ลากหน้าต่างไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ (การลาก หมายถึงการชี้ไปที่รายการๆ หนึ่ง กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วเคลื่อนย้ายรายการนั้นโดยใช้ตัวชี้เมาส์ จากนั้นจึงปล่อยปุ่มเมาส์)

การเปลี่ยนขนาดหน้าต่าง

 • เมื่อต้องการขยายหน้าต่างให้เต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด' หรือคลิกสองครั้งที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง
 • เมื่อต้องการทำให้หน้าต่างที่ขยายกลับคืนเป็นขนาดก่อนหน้านั้น ให้คลิกปุ่ม คืนค่ารูปภาพของปุ่ม 'คืนค่า' (ซึ่งจะปรากฏแทนที่ปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด) หรือคลิกสองครั้งที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง
 • เมื่อต้องการปรับขนาดหน้าต่าง (ย่อให้เล็กลงหรือขยายให้ใหญ่ขึ้น) ให้ชี้เมาส์ไปที่เส้นขอบเส้นใดเส้นหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งของหน้าต่าง เมื่อตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว (ดูรูปภาพด้านล่าง) ให้ลากเส้นขอบหรือมุมเพื่อลดขนาดหน้าต่างลงหรือขยายขนาดหน้าต่างให้ใหญ่ขึ้น

  รูปภาพของเส้นขอบหน้าต่างที่มีตัวชี้ปรับขนาด
  ลากเส้นขอบหรือมุมของหน้าต่างเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

  หน้าต่างที่ขยายใหญ่สุดจะปรับขนาดหน้าต่างอีกไม่ได้ คุณต้องคืนค่าหน้าต่างให้เป็นขนาดก่อนหน้านั้นก่อน

หมายเหตุ

 • แม้ว่าหน้าต่างส่วนใหญ่จะสามารถขยายใหญ่สุดและปรับขนาดได้ แต่มีบางหน้าต่างที่ถูกกำหนดขนาดไว้ให้คงที่ เช่น กล่องโต้ตอบ

การซ่อนหน้าต่าง

การซ่อนหน้าต่างเรียกว่า การย่อเล็กสุด ถ้าคุณต้องการทำให้หน้าต่างหายไปชั่วคราวโดยไม่ปิดหน้าต่าง ให้คุณย่อหน้าต่างให้เล็กสุด

เมื่อต้องการย่อหน้าต่างให้เล็กสุด ให้คลิกปุ่ม ย่อเล็กสุด ของหน้าต่าง รูปภาพของปุ่ม 'ย่อเล็กสุด' จากนั้นหน้าต่างจะหายไปจากเดสก์ท็อปและมองเห็นเป็นเพียงปุ่มที่อยู่บน แถบงาน ซึ่งเป็นแถบยาวแนวนอนทางด้านล่างของหน้าจอ
รูปภาพของปุ่มแถบงานของ 'เครื่องคิดเลข'
ปุ่มแถบงาน

เมื่อต้องการทำให้หน้าต่างที่ย่อเล็กสุดปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อปอีกครั้ง ให้คลิกที่ปุ่มแถบงานของหน้าต่างนั้น หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเหมือนหน้าต่างเดิมก่อนที่คุณจะย่อให้เล็กสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบงาน ให้ดูที่ แถบงาน (ภาพรวม)

การปิดหน้าต่าง

การปิดหน้าต่างเป็นการเอาหน้าต่างออกจากเดสก์ท็อปและแถบงาน ถ้าคุณใช้โปรแกรมหรือเอกสารเสร็จแล้วและไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้หน้าต่างนั้นในทันที ให้คุณปิดหน้าต่าง

เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ให้คลิกปุ่ม ปิด ของหน้าต่าง รูปภาพของปุ่ม 'ปิด'

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณปิดเอกสารโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำไว้ จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การสลับระหว่างหน้าต่าง

ถ้าคุณเปิดโปรแกรมหรือเอกสารมากเกินกว่าหนึ่งรายการ เดสก์ท็อปของคุณจะอัดแน่นไปด้วยหน้าต่างอย่างรวดเร็ว การติดตามหน้าต่างที่คุณเปิดมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะบางหน้าต่างอาจปิดทับหน้าต่างอื่นๆ บางส่วนหรือทั้งหมด

การใช้แถบงาน แถบงานให้วิธีการจัดระเบียบหน้าต่างทั้งหมดของคุณ หน้าต่างแต่ละบานมีปุ่มของตนอยู่บนแถบงาน เมื่อต้องการสลับไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง เพียงแค่คลิกปุ่มแถบงานของหน้าต่างนั้น หน้าต่างดังกล่าวจะปรากฎด้านหน้าหน้าต่างอื่นๆ ทั้งหมด และกลายเป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ซึ่งหมายถึงหน้าต่างที่คุณกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มแถบงาน ให้ดูที่ แถบงาน (ภาพรวม)

การระบุหน้าต่างอย่างง่ายๆ ทำได้โดยชี้เมาส์ไปที่ปุ่มแถบงานของหน้าต่างนั้น เมื่อคุณชี้ที่ปุ่มแถบงาน คุณจะเห็นตัวอย่างของหน้าต่างในแบบรูปขนาดย่อ ไม่ว่าเนื้อหาของหน้าต่างจะเป็นเอกสาร ภาพถ่าย หรือแม้แต่วิดีโอที่เล่นอยู่ก็ตาม ตัวอย่างขนาดย่อนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่คุณไม่สามารถแยกแยะหน้าต่างได้จากชื่อเรื่องของหน้าต่างนั้นๆ

รูปภาพของตัวอย่างรูปขนาดย่อบนแถบงาน
การชี้ไปที่ปุ่มแถบงานของหน้าต่างจะแสดงตัวอย่างของหน้าต่างนั้น

หมายเหตุ

การใช้ Alt+Tab คุณสามารถสลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้าได้ด้วยการกดแป้น Alt+Tab หรือวนผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดและบนเดสก์ท็อปด้วยการกดแป้น Alt ค้างไว้แล้วกดแป้น Tab ซ้ำๆ ปล่อยแป้น Alt เพื่อแสดงหน้าต่างที่เลือกไว้

การใช้ Aero Flip 3D Aero Flip 3D จะจัดเรียงหน้าต่างของคุณเป็นกองซ้อนแบบสามมิติเพื่อให้คุณสามารถพลิกเปลี่ยนหน้าต่างได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการใช้ Flip 3D ให้ทำดังนี้

 1. กดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows ค้างไว้ และกด Tab เพื่อเปิด Flip 3D
 2. ขณะที่กดแป้นโลโก้ Windows ค้างไว้ ให้กด Tab ซ้ำๆ หรือหมุนล้อเมาส์เพื่อวนผ่านหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ คุณยังสามารถกดแป้นลูกศรขวาหรือลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งหน้าต่าง หรือกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนกลับหลังไปหนึ่งหน้าต่างได้อีกด้วย

 3. ปล่อยแป้นโลโก้ Windows เพื่อแสดงหน้าต่างที่อยู่ข้างหน้าสุดในกองซ้อน หรือคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าต่างใดก็ได้ที่อยู่ในกองซ้อน เพื่อให้แสดงหน้าต่างนั้นขึ้นมา

  รูปภาพของ Aero Flip 3D
  Aero Flip 3D

เคล็ดลับ

 • Flip 3D เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป Aero ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน Aero คุณก็สามารถดูโปรแกรมและหน้าต่างที่เปิดอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยการกดแป้น Alt+Tab เมื่อต้องการวนผ่านหน้าต่างที่เปิดใช้งาน คุณสามารถกดแป้น Tab กดแป้นลูกศร หรือใช้เมาส์ของคุณก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aero ให้ดูที่ ประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป Aero คืออะไร

การจัดเรียงหน้าต่างโดยอัตโนมัติ

เมื่อรู้วิธีย้ายและปรับขนาดหน้าต่างแล้ว คุณจะสามารถจัดเรียงหน้าต่างบนเดสก์ท็อปได้ตามที่คุณชอบ คุณยังสามารถให้ Windows จัดเรียงหน้าต่างโดยอัตโนมัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ แบบเรียงซ้อน แบบกองซ้อนตามแนวตั้ง และแบบเคียงข้างกัน

รูปภาพของหน้าต่างที่เรียงแบบเรียงซ้อน แบบกองซ้อนตามแนวตั้ง และแบบเคียงข้างกัน
การจัดเรียงหน้าต่างในแบบเรียงซ้อน (ซ้าย) แบบกองซ้อนในแนวตั้ง (ตรงกลาง) หรือแบบเคียงข้างกัน (ขวา)

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ให้เปิดบางหน้าต่างบนเดสก์ท็อปของคุณ แล้วคลิกขวาที่พื้นที่ว่างของแถบงาน และคลิก เรียงซ้อนหน้าต่างแสดงหน้าต่างแบบกองซ้อน หรือ แสดงหน้าต่างแบบเคียงข้างกัน

การจัดเรียงหน้าต่างโดยใช้ Snap

Snap จะปรับขนาดหน้าต่างของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้าย หรือ จัดชิด หน้าต่างเหล่านั้นไปยังขอบของหน้าจอ คุณสามารถใช้ Snap เพื่อจัดเรียงหน้าต่างแบบเคียงข้างกัน ขยายหน้าต่างในแนวตั้ง หรือขยายหน้าต่างใหญ่สุด

เมื่อต้องการจัดเรียงหน้าต่างแบบเคียงข้างกัน

 1. ลากแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอจนกว่าเค้าร่างของหน้าต่างที่ขยายจะปรากฏ

 2. ปล่อยเมาส์เพื่อขยายหน้าต่าง

 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 กับหน้าต่างอื่นเพื่อจัดเรียงหน้าต่างแบบเคียงข้างกัน

รูปภาพของหน้าต่างที่จัดชิดครึ่งหนึ่งของเดสก์ท็อป
ลากหน้าต่างไปทางด้านข้างของเดสก์ท็อปเพื่อขยายหน้าต่างให้เป็นครึ่งหนึ่งของหน้าจอ

เมื่อต้องการขยายหน้าต่างในแนวตั้ง

 1. ชี้ไปที่ขอบด้านบนหรือขอบด้านล่างของหน้าต่างที่เปิดอยู่จนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว รูปภาพของลูกศรแนวดิ่งที่แสดงว่าความสูงของหน้าต่างพร้อมสำหรับการปรับขนาดแล้ว
 2. ลากขอบของหน้าต่างไปทางด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อขยายหน้าต่างให้เต็มความสูงของเดสก์ท็อป ความกว้างของหน้าต่างจะไม่เปลี่ยนแปลง

รูปภาพของหน้าต่างที่จัดชิดเต็มความสูงของเดสก์ท็อป
ลากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าต่างเพื่อขยายในแนวตั้ง

เมื่อต้องการขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

 1. ลากแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างไปทางด้านบนของหน้าจอ เค้าร่างของหน้าต่างจะขยายให้เต็มหน้าจอ

 2. ปล่อยหน้าต่างเพื่อขยายหน้าต่างให้เต็มเดสก์ท็อป

รูปภาพของหน้าต่างที่จัดชิดด้านบนของเดสก์ท็อป
ลากหน้าต่างไปทางด้านบนของเดสก์ท็อปเพื่อขยายให้เต็มที่

กล่องโต้ตอบ

กล่องโต้ตอบเป็นหน้าต่างชนิดพิเศษที่ตั้งคำถามกับคุณ ให้คุณเลือกตัวเลือกสำหรับการทำงาน หรือให้ข้อมูลกับคุณ คุณจะพบกล่องโต้ตอบเมื่อโปรแกรมหรือ Windows จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองจากคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'ระบายสี'
กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นถ้าคุณออกจากโปรแกรมโดยที่ยังไม่ได้บันทึกงานของคุณ

กล่องโต้ตอบไม่เหมือนกับหน้าต่างทั่วไป เพราะโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายใหญ่สุด ย่อเล็กสุด หรือปรับขนาดได้ แต่สามารถย้ายได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่