ฉันจะเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลได้อย่างไร

ผู้ดูแลคือบุคคลที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลต่อผู้ใช้อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เข้าถึงแฟ้มทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ และทำการเปลี่ยนแปลงในบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ได้ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นโดยมีชนิดบัญชีเป็น ผู้ดูแล ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีที่คุณมีอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นบัญชีผู้ดูแลหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบชนิดบัญชีหลังจากเข้าสู่ระบบได้ด้วยการทำดังนี้

ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการดู ให้ดูที่ "เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือไม่" ใน โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

 1. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณในหน้าจอต้อนรับ

  รูปภาพของหน้าจอ 'ต้อนรับ'
  หน้าจอต้อนรับ
 2. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้ คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ชื่อผู้ใช้ของคุณจะแสดงเป็นตัวเน้นและชนิดบัญชีผู้ใช้ของคุณจะปรากฏในคอลัมน์ กลุ่ม

  รูปภาพของผู้ใช้ปัจจุบันที่เข้าสู่ระบบใน 'จัดการบัญชีผู้ใช้' ใน 'แผงควบคุม'
  ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบขณะนี้และชนิดบัญชีผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

 1. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณในหน้าจอต้อนรับ

  รูปภาพของหน้าจอ 'ต้อนรับ'
  หน้าจอต้อนรับ
 2. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ชนิดบัญชีผู้ใช้จะปรากฏใต้ชื่อผู้ใช้ของคุณ

  รูปภาพของผู้ใช้ปัจจุบันที่เข้าสู่ระบบใน 'บัญชีผู้ใช้' ใน 'แผงควบคุม'
  ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบขณะนี้และชนิดบัญชีผู้ใช้

  ถ้าชนิดบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็น ผู้ดูแล ขณะนี้คุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล

ถ้าชนิดบัญชีของคุณไม่ได้เป็น ผู้ดูแล คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลได้ ยกเว้นคุณจะรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีอื่นที่เป็นผู้ดูแลในคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแล คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลเปลี่ยนชนิดบัญชีของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนชนิดบัญชีของผู้ใช้