การติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7

ถ้าคุณต้องการให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อการปรับปรุงนั้นพร้อมใช้งาน ให้เปิดการติดตั้งอัตโนมัติ การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจัดการปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วย การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้นั้นจะไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของการปรับปรุงที่ Microsoft เผยแพร่ ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ และ การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตรวจหาการปรับปรุงของ Windows

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้าคุณเห็นข้อความที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมใช้งาน หรือบอกให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงที่สำคัญ ให้คลิกที่ข้อความนั้นเพื่อดูและเลือกการปรับปรุงที่สำคัญที่จะติดตั้ง

 4. ในรายการ ให้คลิกที่การปรับปรุงที่สำคัญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงใดๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ติดตั้งการปรับปรุง

  อ่านและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก เสร็จสิ้น ถ้าการปรับปรุงนั้นกำหนดไว้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ถ้ามีชุดภาษา ให้ติดตั้งเฉพาะภาษาที่คุณใช้

 • การปรับปรุงบางอย่างอาจต้องการให้คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสิ้น บันทึกและปิดโปรแกรมทั้งหมดของคุณก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงอื่นที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ คุณต้องตรวจสอบและเลือกการปรับปรุงนั้นจากรายการการปรับปรุงที่ Windows ค้นหาสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้าคุณเห็นข้อความที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้พร้อมใช้งาน หรือบอกให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ ให้คลิกที่ข้อความนั้นเพื่อดูและเลือกการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ที่จะติดตั้ง

 4. ในรายการ ให้คลิกการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ใดๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ติดตั้งการปรับปรุง

  อ่านและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก เสร็จสิ้น ถ้าการปรับปรุงนั้นกำหนดไว้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office ให้ดูที่ การปรับปรุง Microsoft Office

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามีการติดตั้งใดไว้แล้ว

Windows Update จะเก็บประวัติการปรับปรุงไว้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดและติดตั้งเมื่อไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดของ Windows ไว้บ้าง

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

การปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การปรับปรุงอัตโนมัติ หรือตรวจหาการปรับปรุงด้วยตนเอง เป็นวิธีที่ดีในการได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม บางครั้งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย หรือปัญหาการเชื่อมต่อ อาจขัดขวางการตรวจหาหรือการติดตั้งการปรับปรุงได้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้

 • ถ้าคุณมีการปรับปรุงอัตโนมัติเปิดอยู่ แต่การปรับปรุงบางอย่างล้มเหลว ให้ลองตรวจหาการปรับปรุงด้วยตนเอง บางครั้งการดำเนินการนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไวรัสและมัลแวร์ เรียกใช้ตัวสแกนป้องกันไวรัสและ AntiSpyware ก่อนเรียกใช้ Windows Update

 • ปิดโปรแกรมของคุณทั้งหมด และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เป็นไปได้ที่โปรแกรมอื่นอาจทำให้ Windows Update ทำงานไม่ได้

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ได้ก่อนเรียกใช้ Windows Update ปัญหาการเชื่อมต่อสามารถทริกเกอร์ข้อผิดพลาดที่ดูเหมือนว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่น

 • ถ้าคุณทราบการปรับปรุงที่คุณต้องการ เช่น Service Pack หรือการปรับปรุงความปลอดภัย คุณสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft นอกจากนี้การปรับปรุงส่วนใหญ่ยังมีบทความ Knowledge Base (KB) ที่อธิบายถึงการปรับปรุงนั้นๆ และมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยตนเองอีกด้วย

 • ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดอยู่ ให้ดู ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ บนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ Microsoft Answers สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม