การติดตั้งโปรแกรม: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งโปรแกรม, การถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ การถอนการติดตั้งโปรแกรม: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปิดใช้งาน Windows ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานและหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถถอนการติดตั้ง Windows 7 ได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้าได้ใหม่ ซึ่งจะแทนที่ Windows 7 เมื่อต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ คุณต้องใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งเดิม ให้สำรองข้อมูลโปรแกรมและแฟ้มของคุณไว้ จากนั้นใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งเข้าในคอมพิวเตอร์ แล้วจึงติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ เมื่อต้องการเรียกคืนเนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ที่ Windows 7 ใช้งาน ให้ฟอร์แมตดิสก์ใหม่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งใหม่ หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้านั้นใหม่แล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมและแฟ้มของคุณใหม่

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ แฟ้มและโปรแกรมของคุณจะไม่ได้รับการจัดเก็บไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองโปรแกรมและแฟ้มของคุณก่อน

ฉันจะติดตั้งการปรับปรุงลงใน Windows ได้อย่างไร

ใช้การปรับปรุงอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่า Windows ทันสมัยด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Microsoft รวมทั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7

ฉันสามารถติดตั้งโปรแกรมที่สร้างขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนได้หรือไม่

ได้ โปรแกรมส่วนใหญ่ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนๆ ยังคงใช้งานได้ใน Windows รุ่นนี้ แต่อาจมีโปรแกรมเก่าบางโปรแกรมที่เรียกใช้งานได้ไม่ดีนักหรือเรียกใช้ไม่ได้

ถ้าโปรแกรมเก่าทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ติดตั้งไว้ ให้เริ่ม 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' ซึ่งจะจำลองการทำงานของ Windows รุ่นก่อน คุณสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างบนโปรแกรมการติดตั้งได้โดยตรง ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ หรือสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างบนโปรแกรมได้ ถ้าติดตั้งโปรแกรมไว้แล้ว แต่โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้

เหตุใดในการติดตั้งโปรแกรม ฉันต้องเป็นผู้ดูแล

เฉพาะผู้ดูแลสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย

ถ้าโปรแกรมที่คุณกำลังพยายามติดตั้งหรือเรียกใช้งานบอกว่าคุณต้องมีสิทธิของผู้ดูแล แต่คุณเป็นผู้ดูแลคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ให้คลิกขวาที่ไอคอนการติดตั้งสำหรับโปรแกรม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ถ้าโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ไม่ทำงาน ให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม คลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ความเข้ากันได้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้โปรแกรมนี้ในฐานะผู้ดูแล แล้วลองเรียกใช้โปรแกรมดังกล่าวอีกครั้ง

ฉันจะเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไร

โดยปกติ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ได้ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง คุณอาจตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นถ้าคุณสร้างพาร์ติชันจำนวนมากไว้บนฮาร์ดดิสก์ และต้องการเก็บโปรแกรมไว้ในพาร์ติชันเฉพาะ ไม่แนะนำให้ย้ายแฟ้มโปรแกรมหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณย้ายแฟ้มโปรแกรม คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวใหม่เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง