เมื่อต้องการให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วย การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้และการปรับปรุงของ Microsoft จะไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงและการติดตั้งการปรับปรุงของ Windows โดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows และ ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของการปรับปรุงที่ Microsoft เผยแพร่ ให้ไปที่บทความ คำศัพท์เฉพาะของการปรับปรุงของ Microsoft บนเว็บไซต์ความช่วยเหลือและการสนับสนุนของ Microsoft

  1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  3. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงที่แนะนำแก่ฉันด้วยวิธีเดียวกับที่ฉันรับการปรับปรุงที่สำคัญ แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

คุณยังสามารถเลือกว่าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นติดตั้งการปรับปรุงหรือไม่ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์นี้ได้ การทำเช่นนี้จะนำไปใช้กับการปรับปรุงและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนการปรับปรุงอัตโนมัติจะมีการติดตั้งโดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้