'ศูนย์ปฏิบัติการ' คืออะไร

'ศูนย์ปฏิบัติการ' คือศูนย์กลางสำหรับดูการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อช่วยให้ Windows ทำงานได้อย่างราบรื่น

รูปภาพของ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ใน 'แผงควบคุม'
'ศูนย์ปฏิบัติการ' จะแจ้งคุณเมื่อมีรายการที่คุณต้องทราบ

'ศูนย์ปฏิบัติการ' จะแสดงข้อความสำคัญเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่คุณต้องทราบ รายการสีแดงใน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' หมายถึง สำคัญ และแสดงปัญหาที่สำคัญที่ต้องแก้ไขทันที เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัสล้าสมัยและจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง รายการสีเหลืองคือ งานแนะนำที่คุณควรพิจารณาดำเนินการแก้ไข อย่างเช่น งานบำรุงรักษาที่แนะนำ

  • เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับส่วน ความปลอดภัย หรือ การบำรุงรักษา ให้คลิกส่วนหัวหรือลูกศรถัดจากส่วนหัวเพื่อขยายหรือย่อส่วน ถ้าคุณไม่ต้องการดูข้อความบางชนิด คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนข้อความได้

รูปภาพของคำแนะนำเครื่องมือ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
รับข้อมูลสรุปสถานะของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถดูได้ว่ามีข้อความใหม่ใน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' หรือไม่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการวางเมาส์บนไอคอน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' รูปภาพของไอคอน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ที่อยู่ทางขวาสุดของแถบงาน คลิกไอคอนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วคลิกข้อความเพื่อระบุปัญหา หรือเปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' เพื่อดูข้อความทั้งหมด

ถ้าคุณมีปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' เพื่อดูว่ามีการระบุปัญหาหรือไม่ ถ้ายังไม่มีการระบุปัญหา คุณสามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังตัวแก้ไขปัญหาและเครื่องมืออื่นๆซึ่งเป็นประโยชน์ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

หมายเหตุ

รหัสบทความ: MSW700039