ข้อผิดพลาด 80072efe หรือ 80072f76 ของ Windows Update

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด 80072efe หรือ 80072f76 ของ Windows Update ขณะตรวจหาการปรับปรุง อาจเป็นเพราะการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ Windows Update ถูกขัดจังหวะ ปิด Windows Update แล้วรอประมาณ 10 - 15 นาที จากนั้นเรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง คุณสามารถรอให้ Windows Update ทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งต่อไปได้เช่นกัน

ถ้ายังคงได้รับข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้อยู่ คุณสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update ที่จะช่วยค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับ Windows Update ให้คุณโดยอัตโนมัติ

ถ้าตัวแก้ไขปัญหาช่วยไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ถ้าคุณยังได้รับข้อผิดพลาดนี้หลังจากตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจแสดงว่าโปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณขัดขวางไม่ให้ Windows Update Services เข้าถึงอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ประกอบด้วย ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ ส่วนช่วยดำเนินการของเว็บ โปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

สำหรับขั้นตอนที่คุณสามารถใช้แก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่บทความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อบนเว็บไซต์ Microsoft

ถ้าคุณยังเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับคำถามคำตอบของ Microsoft เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้:

  • WindowsUpdate_80072efe

  • 0x80072efe

  • WindowsUpdate_80072f76

  • 0x80072f76