การเข้าถึงแฟ้มและเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์อื่นในโฮมกรุ๊ป

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงแฟ้มหรือเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์อื่น คุณต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์นั้นลงในโฮมกรุ๊ปของคุณ คอมพิวเตอร์ที่เป็นของโฮมกรุ๊ปของคุณจะปรากฏใน Windows Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้าในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ป

การเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ป (0:43)

การเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ปอื่น

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ภายใต้ โฮมกรุ๊ป ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ของบุคคลที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเข้าถึง

 3. ในรายการแฟ้ม ให้คลิกสองครั้งที่ไลบรารีที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • คอมพิวเตอร์ที่ปิดอยู่ อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต หรือโหมดสลีปจะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

 • ถ้าคุณต้องการทำให้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ของโฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ แล้วคุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย แฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นจะมองไม่เห็นอีกต่อไปในหน้าต่าง 'ไลบรารี' ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์เหล่านี้ ให้เปิดโฟลเดอร์ 'เครือข่าย'

การรวมโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันลงในไลบรารี

สำหรับการเข้าถึงด่วน คุณสามารถรวมโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ของสมาชิกอื่นของโฮมกรุ๊ปไว้ในไลบรารีของคุณเอง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการรวมโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันในไลบรารี (1:24)

เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไว้ในไลบรารี

 • บนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกอื่นของโฮมกรุ๊ป คลิกขวาที่โฟลเดอร์ คลิก ใช้ร่วมกับ จากนั้นเลือก โฮมกรุ๊ป (อ่าน) หรือ โฮมกรุ๊ป (อ่าน/เขียน)

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ภายใต้ โฮมกรุ๊ป ให้คลิกคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าถึง

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาแล้วลากโฟลเดอร์ที่ต้องการไปยังไลบรารีของคุณ

 4. เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ เมนูจะปรากฏขึ้น คลิก รวมไว้ในไลบรารี

การเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป (2:01)

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปทำได้สามวิธีด้วยกัน คือแบบอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ และแบบด้วยตนเอง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณมี เมื่อต้องการเชื่อมต่ออัตโนมัติ คุณไม่ต้องทำอะไรเลย เครื่องพิมพ์จะแสดงในรายการอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ทันทีที่คุณเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป เมื่อต้องการตรวจหาเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณพบเครื่องพิมพ์ คุณก็ไม่ต้องทำอะไรอีก เพราะเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปแบบกึ่งอัตโนมัติ

 • ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่ได้อยู่ในรายการ 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' แต่คุณพบข้อความแจ้งว่า "Windows พบเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป" ให้คลิกที่ข้อความนั้น เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปด้วยตนเอง

หากคุณไม่พบข้อความ "Windows พบเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ป" คุณยังสามารถเชื่อมต่อด้วยตนเองได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม พิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหาแล้วคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เครื่องพิมพ์ ถูกเลือก

 3. ไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการพิมพ์

 4. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

 5. คลิก ติดตั้งเครื่องพิมพ์

 6. ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ

หมายเหตุ

 • หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว คุณสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์นั้นผ่านทางกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ในโปรแกรมใดๆ เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จะต้องเปิดเครื่องไว้เพื่อให้สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้