การเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ที่คุณสามารถเพิ่มในคอมพิวเตอร์ของคุณได้นั้นมีมากมายหลายชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชุดหูฟังไร้สาย รวมถึงแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่ม Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ (1:17)

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องทำสองสิ่งต่อไปนี้ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อ

 1. เพิ่มอะแดปเตอร์ Bluetoothในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่มีอะแดปเตอร์ Bluetooth ซึ่งทำได้ด้วยการเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับ USB พอร์ต

  คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีอะแดปเตอร์ Bluetooth อยู่แล้วภายใน โดยเฉพาะแล็ปท็อป คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้อะแดปเตอร์ หรือเปิดสวิตช์ที่อยู่บนแล็ปท็อปของคุณ (ถ้ามี) สวิตช์นี้อาจไม่ได้เรียกว่าสวิตช์ Bluetooth แต่อาจเรียกว่าสวิตช์ไร้สาย หรือชื่ออื่นที่คล้ายกัน ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้อะแดปเตอร์ Bluetooth หรือไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์ Bluetooth อยู่แล้วภายในหรือไม่ ให้ตรวจสอบคู่มือคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 2. ติดตั้งอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณค้นหาอุปกรณ์ได้

  เมื่อต้องการดำเนินการนี้ คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ก่อน

  • เปิดอุปกรณ์

  • ทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถมองเห็นได้

  เมื่ออุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth อยู่ในโหมดการค้นพบ อุปกรณ์จะกระจายสัญญาณไร้สายที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นสามารถตรวจจับอุปกรณ์นั้นได้ การดำเนินการนี้บางครั้งเรียกว่า โหมดการจับคู่ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานะ 'สามารถมองเห็นได้' ก็จะอยู่ในโหมดการจับคู่ด้วย และพร้อมที่จะจับคู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เมื่อต้องการศึกษาวิธีการทำให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะ 'สามารถมองเห็นได้' ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต วิธีที่ทำให้อุปกรณ์สามารถมองเห็นได้ของอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันออกไป อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth บางรุ่นมักจะอยู่ในโหมดการค้นพบเสมอ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อาจจำเป็นต้องตั้งให้อยู่ในโหมดการค้นพบด้วยการเลือกการค้นหาจากเมนูซอฟต์แวร์ หรือการกดปุ่มที่ตัวอุปกรณ์ ปุ่มการค้นหาอาจมีขนาดเล็กมากและสังเกตได้ยาก บ่อยครั้งจะอยู่ที่ด้านล่างของเมาส์ แป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน ปุ่มนี้อาจมีการระบุชื่อด้วยคำว่า "connect" หรือคำที่คล้ายกัน อาจมีสัญลักษณ์ Bluetooth หรืออาจไม่มีการระบุชื่อใดๆ เลย

รูปภาพของ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์'
ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth

เมื่อคุณได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการติดตั้งอะแดปเตอร์ Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจพบอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ส่วนใหญ่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มอุปกรณ์ แล้วทำตามคำแนะนำ

 3. คลิกอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ที่คุณต้องการเพิ่มในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก ถัดไป ถ้าคุณไม่เห็นอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์นั้นแล้ว และอุปกรณ์อยู่ในสถานะสามารถมองเห็นได้ ถ้าคุณเพิ่งเปิดอุปกรณ์ Windows อาจใช้เวลาหลายวินาทีในการตรวจหาอุปกรณ์นั้น

  Windows อาจขอให้คุณใส่รหัสการจับคู่ (บางครั้งเรียกว่า PIN หรือรหัสผ่าน) อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ส่วนใหญ่จำเป็นต้องจับคู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน จากนั้นจึงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ต้องแลกเปลี่ยนรหัสการจับคู่ที่มีการป้องกันไว้ ซึ่งหมายความว่า เฉพาะอุปกรณ์ไร้สายที่คุณอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์ และทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะการเข้ารหัสลับและหมายเลขรหัสผ่านจะช่วยรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้และมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆ อาจไม่สมบูรณ์หรือมีความบกพร่อง ถ้าเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้น อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่อยู่ภายในช่วงอาจเห็นหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรถือว่าเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์