การเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์แบบไร้สาย หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น: คำถามที่ถามบ่อย

'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์' ใน Windows รุ่นนี้ให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ Bluetooth แป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อ Wi‑Fi ด้วย คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย เช่น สแกนเนอร์ที่เปิดใช้งานผ่านเครือข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือ Windows Media Extender เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานผ่านเครือข่ายต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มอุปกรณ์เหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเพิ่มอุปกรณ์เหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์แบบไร้สายหรือเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

 • Bluetooth ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Server รุ่นใดๆ

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเพิ่มอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายลงในคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์' ใน Windows รุ่นนี้

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มอุปกรณ์ และทำตามคำแนะนำ

รูปภาพของ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์'
ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์

เหตุใด Windows จึงตรวจไม่พบอุปกรณ์ไร้สายที่ฉันต้องการเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ Windows ตรวจไม่พบอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ Bluetooth หรือแป้นพิมพ์ Bluetooth ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังพยายามจับคู่เปิดอยู่ แบตเตอรี่ของอุปกรณ์มีไฟเพียงพอ และไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (หรือที่เรียกว่าโหมดสลีป)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะใช้งานแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ระยะโดยทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ส่วนใหญ่คือ 6-9 ฟุต ส่วนอุปกรณ์ Wi-Fi สำหรับเครือข่ายไร้สายจะอยู่ภายในระยะ 100 ฟุต ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะที่ใช้งานได้หรือไม่ ให้ลองเลื่อนอุปกรณ์เข้ามาใกล้คอมพิวเตอร์ของคุณมากขึ้น ถ้ามีผนังกั้นอยู่ระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ให้พยายามตั้งอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ไว้ภายในห้องเดียวกัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นที่รบกวนอุปกรณ์ไร้สาย เช่น เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สาย หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้อะแดปเตอร์ Wi‑Fi หรืออะแดปเตอร์ Bluetooth ภายนอก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้ต่ออยู่และติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการใช้งาน Bluetooth ในตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดตัวส่งสัญญาณ Bluetooth ไว้ ซึ่งอาจรวมอยู่กับสวิตช์ซึ่งใช้เปิดหรือปิดตัวรับสัญญาณเครือข่ายไร้สายของคุณด้วย แล็ปท็อปส่วนใหญ่มีสวิตช์ภายนอกสำหรับเปิดและปิดตัวรับสัญญาณนี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีเปิด ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะสามารถมองเห็นได้ เมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ให้ 'สามารถมองเห็นได้' อุปกรณ์นั้นจะส่งสัญญาณวิทยุเพื่อแจ้งตำแหน่งที่ตั้งให้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์อื่นทราบ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้สามารถมองเห็นได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอปุกรณ์ของคุณ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต อุปกรณ์บางอย่าง (เช่น เมาส์หรือแป้นพิมพ์ไร้สาย) จะมีปุ่มหนึ่งอยู่บนตัวอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องกด ในขณะที่อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ Bluetooth) อาจมีการตั้งค่าในเมนูซอฟต์แวร์ของเครื่องที่คุณต้องเลือก เพื่อทำให้อุปกรณ์นั้น 'สามารถมองเห็นได้'

 • ถ้าคุณกำลังพยายามเพิ่มอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ต้องกำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ถ้าคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Windows 7 และพบว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth บางส่วนของคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ให้ลองเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ ถ้าไม่ได้ผล ให้ลองถอดสายอะแดปเตอร์ Bluetooth ภายนอก ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้อยู่ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการใช้งาน Bluetooth ในตัว ให้ลองปิดสวิตช์ Bluetooth แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง (สวิตช์นี้อาจไม่มีป้ายระบุว่า "Bluetooth" โดยอาจรวมอยู่กับสวิตช์ที่ใช้เปิดและปิดตัวรับสัญญาณเครือข่ายไร้สายของคุณด้วย)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "Bluetooth" ใน Help and Support

เหตุใด Windows จึงตรวจไม่พบอุปกรณ์เครือข่ายที่ฉันต้องการเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน

มีสาเหตุหลายประการที่อาจทำให้ Windows ตรวจไม่พบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น สแกนเนอร์ที่เปิดใช้งานผ่านเครือข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือ Windows Media Center Extender ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์เครือข่ายที่คุณต้องการเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์เครือข่ายแบบผ่านสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายของอุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายและเปิดเครื่องแล้ว ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wi‑Fi) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดอยู่และมีการกำหนดค่าให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณอย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่เคยเพิ่มอุปกรณ์นั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณมาก่อน อุปกรณ์ที่ได้เพิ่มไว้แล้วจะไม่แสดงอยู่ในรายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์'

 • หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับเครือข่ายของคุณแล้ว ให้รอสักครู่เพื่อให้ Windows ค้นหาอุปกรณ์นั้น

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์เครือข่ายของคุณไม่ได้บล็อกอุปกรณ์ไม่ให้ปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเพิ่มได้ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดการค้นพบเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย

 • อุปกรณ์เครือข่ายบางอย่างไม่สามารถเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ได้ แม้ว่าคุณจะตรวจพบอุปกรณ์นั้นในเครือข่ายของคุณก็ตาม เมื่อต้องการค้นหาว่าอุปกรณ์หนึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่สามารถตรวจพบได้เมื่ออุปกรณ์นั้นอยู่บนเครือข่ายย่อยของเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น ถ้าเครือข่ายของคุณมีเครือข่ายย่อยหลายเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายย่อยเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายมีที่อยู่ IP และที่อยู่เครือข่ายที่ถูกต้อง เราเตอร์เครือข่ายส่วนใหญ่จะกำหนดที่อยู่ IP ให้แก่อุปกรณ์โดยอัตโนมัติทันทีที่อุปกรณ์เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับการกำหนดค่าให้กระจายสัญญาณการมีอยู่ของอุปกรณ์นั้นบนเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่จะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับคอมพิวเตอร์ของฉันได้

คุณอาจจำเป็นต้องทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์ Bluetooth หรือตั้งค่า Windows ให้แจ้งเตือนคุณเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่พยายามที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ คุณจำเป็นต้องควบคุมวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณจับคู่กับ (เชื่อมต่อกับ) อุปกรณ์ Bluetooth

เมื่อต้องการควบคุมวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth

 1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ในกล่องค้นหาของ 'แผงควบคุม' ให้พิมพ์ Bluetooth แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Bluetooth

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Bluetooth ให้คลิกแท็บ ตัวเลือก และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้อุปกรณ์ Bluetooth สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth ค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้

   เมื่อคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth อยู่ในโหมดการค้นพบ คอมพิวเตอร์จะกระจายสัญญาณไร้สายที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth เครื่องอื่นสามารถตรวจจับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ การดำเนินการนี้บางครั้งเรียกว่า โหมดการจับคู่

   คำเตือน

   • เมื่อต้องการช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ 'สามารถมองเห็นได้' เฉพาะเมื่อคุณต้องการให้อุปกรณ์ Bluetooth ค้นพบคอมพิวเตอร์ของคุณได้เท่านั้น ปิดใช้งานการค้นพบเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้

  • เมื่อต้องการให้แจ้งให้ทราบเมื่อมีอุปกรณ์ Bluetooth พยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนฉันเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ต้องการจะเชื่อมต่อ

รูปภาพของแท็บ 'ตัวเลือก' ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่า Bluetooth'
แท็บ 'ตัวเลือก' ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่า Bluetooth'

เหตุใดแป้นพิมพ์หรือเมาส์ไร้สายของฉันจึงไม่สามารถทำงานได้

ถ้าคุณได้จับคู่แป้นพิมพ์หรือเมาส์ไร้สายกับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์หรือเมาส์ไร้สายนั้นเป็นแบตเตอรี่ใหม่ หรือได้รับการชาร์จไฟจนเต็มแล้ว ถ้ายังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองเอาแป้นพิมพ์หรือเมาส์ออกจากคอมพิวเตอร์ แล้วลองเพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง ขั้นแรก ให้เชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์แบบผ่านสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนเพื่อให้คุณสามารถควบคุมพีซีของคุณได้ จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่เมาส์หรือแป้นพิมพ์ที่ไม่สามารถทำงานได้ แล้วคลิก เอาอุปกรณ์ออก ถ้าคุณไม่เห็นเมาส์หรือแป้นพิมพ์นั้นอยู่ในรายการอีกต่อไป ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 3. คลิก เพิ่มอุปกรณ์

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นพิมพ์หรือเมาส์ไร้สายสามารถมองเห็นได้ด้วยการกดปุ่ม (โดยปกติจะเป็นปุ่มขนาดเล็กที่ด้านล่างของอุปกรณ์) ที่มีการระบุชื่อ "Connect" "Pair" หรือชื่อลักษณะใกล้เคียงกัน

 5. เลือกแป้นพิมพ์หรือเมาส์ไร้สายที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ถัดไป และดำเนินการตามคำแนะนำ

  ถ้าคุณไม่เห็นแป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่คุณต้องการเพิ่ม และคุณแน่ใจว่าได้ใช้แบตเตอรี่ใหม่หรือได้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ทำขั้นตอนซ้ำอีกครั้ง ถ้ายังคงไม่พบแป้นพิมพ์หรือเมาส์อยู่ ให้ดูจากเนื้อหาในส่วนของหัวข้อนี้ "เหตุใด Windows จึงตรวจไม่พบอุปกรณ์ไร้สายที่ฉันต้องการเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน"

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อเมาส์หรือแป้นพิมพ์ Bluetooth เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มองหาปุ่มเล็กๆ ที่ด้านล่างของเมาส์หรือแป้นพิมพ์ที่มีโลโก้ Bluetooth หรือมีป้ายระบุว่า "Connect" กดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ลองเพิ่มเมาส์หรือแป้นพิมพ์ของคุณลงในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนข้างต้น

เหตุใดอุปกรณ์ไร้สายของฉันจึงทำงานไม่ถูกต้องหลังจากที่ได้จับคู่กับคอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว

มีสาเหตุหลายประการที่อาจทำให้อุปกรณ์ไร้สายทำงานไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณได้เพิ่มอุปกรณ์นั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำให้อุปกรณ์กลับมาทำงานได้อีกครั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะใช้งานแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ระยะโดยทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ส่วนใหญ่คือ 6-9 ฟุต หรือสำหรับอุปกรณ์ Wi‑Fi คือภายในระยะ 100 ฟุต ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะที่ใช้งานได้หรือไม่ ให้ลองเลื่อนอุปกรณ์เข้ามาใกล้คอมพิวเตอร์ของคุณมากขึ้น ถ้ามีผนังกั้นอยู่ระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ให้พยายามตั้งอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ไว้ภายในห้องเดียวกัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นว่างอยู่ และมีจำนวนการเชื่อมต่อไม่มากจนเกินไป (ตัวอย่างเช่น อาจมีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ Bluetooth อยู่) ถ้าอุปกรณ์ไม่ว่าง ให้รอสักระยะหนึ่ง จากนั้นให้ลองอีกครั้ง ถ้าดูเหมือนว่าอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อมากเกินไป ให้ตั้งค่าอุปกรณ์อื่นให้ไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปิดความสามารถในการมองเห็น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มากับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ลองเอาอุปกรณ์นั้นออกแล้วติดตั้งใหม่ เมื่อต้องการเอาอุปกรณ์ออก ให้เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวาที่อุปกรณ์ แล้วคลิก เอาอุปกรณ์ออก เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ให้คลิก เพิ่มอุปกรณ์ และทำตามคำแนะนำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง อาจมีอุปกรณ์ลักษณะเดียวกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังพยายามเพิ่มมากกว่าหนึ่งตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณอยู่ในสำนักงานขนาดใหญ่หรือในที่สาธารณะ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์รหัสการจับคู่ที่ถูกต้อง (บางครั้งเรียกว่า PIN หรือรหัสผ่าน) สำหรับอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูจากเนื้อหาในส่วนของหัวข้อนี้ "ฉันจะค้นหาหรือใส่รหัสการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ไร้สายของฉันได้อย่างไร"

 • ลองเลื่อนอุปกรณ์ให้ห่างออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่วิทยุ เช่น เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สาย หรือเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นไม่รบกวนสัญญาณไร้สาย

 • หลังจากที่คุณเปิดอุปกรณ์ไร้สาย หรือเลื่อนเข้ามาอยู่ภายในระยะใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้รอเป็นเวลาหลายวินาทีเพื่อให้ Windows ค้นพบอุปกรณ์นั้น

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์เครือข่ายของคุณไม่ได้บล็อกอุปกรณ์ไม่ให้ปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเพิ่มได้ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดการค้นพบเครือข่าย สำหรับข้อมูล ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งนี้ Windows ควรแสดงไอคอนคำเตือนสีเหลือง รูปภาพของไอคอนคำเตือนสีเหลือง สำหรับอุปกรณ์ใน 'อุปกรณ์และเครือข่าย'

ฉันจะค้นหาหรือใส่รหัสการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ไร้สายของฉันได้อย่างไร

อุปกรณ์ไร้สายบางตัวจะมีรหัสการจับคู่ (บางครั้งเรียกว่า PIN หรือรหัสผ่าน) ของตัวเอง เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจมีการขอให้คุณใส่รหัสนี้ Windows จะพยายามเลือกวิธีการจับคู่ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และให้คำแนะนำซึ่งส่วนใหญ่จะมีรหัสการจับคู่รวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ไร้สายบางตัวจะมีรหัสการจับคู่ของตัวเอง ซึ่งคุณจำเป็นต้องค้นหาให้พบ

ถึงแม้ว่าคุณจะทราบรหัสการจับคู่ แต่การใส่รหัสลงในอุปกรณ์อาจไม่ง่ายนัก อุปกรณ์ไร้สายบางอย่าง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีแป้นพิมพ์ที่คุณสามารถใช้ในการใส่รหัสการจับคู่และมีหน้าจอสำหรับตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์รหัสอย่างถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หูฟัง Bluetooth จะไม่มีแป้นพิมพ์หรือหน้าจอ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีค้นหารหัสการจับคู่ของอุปกรณ์ไร้สาย

 • ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ รหัสการจับคู่อาจแสดงรายการอยู่ในข้อมูลนั้น หรืออาจพิมพ์อยู่บนตัวอุปกรณ์ (ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้อุปกรณ์) อุปกรณ์ไร้สายบางตัวไม่มีรหัสการจับคู่ของตัวเอง

 • ถ้า Windows พบปัญหาในระหว่างกระบวนการจับคู่ อาจมีตัวเลือกให้คุณสร้างรหัสการจับคู่ของคุณเอง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัสที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในกรณีที่คุณมีปัญหาในการใส่รหัสการจับคู่ของอุปกรณ์ไร้สาย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังพยายามจับคู่เปิดอยู่ แบตเตอรี่ของอุปกรณ์มีไฟเพียงพอ และไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (หรือที่เรียกว่าโหมดสลีป)

 • ถ้าคุณพิมพ์รหัสของอุปกรณ์แล้ว แต่ Windows ตรวจไม่พบว่าคุณได้พิมพ์แล้ว คุณอาจต้องใส่รหัสด้วยการกดปุ่มชื่อ "Enter" "OK" "Return" หรือปุ่มอื่นที่คล้ายกันบนอุปกรณ์ สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณอาจจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกเมนูเพื่อใส่รหัส ถ้าคุณหาปุ่ม แป้น หรือตัวเลือกเมนูไม่พบ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่รหัสการจับคู่ได้เร็วพอ โดยทั่วไป คุณมีเวลาเพียง 30 วินาทีก่อนที่อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์จะหยุดการพยายามจับคู่ ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถแสดงรหัสการจับคู่ได้ อุปกรณ์บางอย่าง เช่น ชุดหูฟัง อาจติดต่อสื่อสารกับ Windows เพื่อให้สามารถแสดงรหัสการจับคู่ได้ แม้ว่าจะไม่มีจุดแสดงรหัสการจับคู่บนตัวอุปกรณ์ก็ตาม ในกรณีนี้ถ้า Windows ขอให้คุณตรวจสอบรหัสการจับคู่ที่แสดงบนอุปกรณ์ ให้ลองจับคู่กับอุปกรณ์อีกครั้ง Windows จะอนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกการจับคู่แบบอื่นในครั้งถัดไปที่คุณพยายามทำการจับคู่ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเลือกที่ควรเลือก ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ถ้าคุณอยู่ภายในระยะใช้งานของอุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ คุณอาจจับคู่กับอุปกรณ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ (เช่น ผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเดียวกัน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังจับคู่กับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

 • ถ้าคุณอยู่ในที่สาธารณะ อาจมีอุปกรณ์หลายตัวที่มีชื่อเดียวกันอยู่ภายในระยะใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเห็นอุปกรณ์หลายตัวที่มีชื่อเดียวกันใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์' คุณอาจเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บางตัวในรายการเพื่อให้สามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์นั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ บนแท็บ ทั่วไป ให้พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 • Windows อาจขอให้คุณตรวจสอบว่ารหัสเดียวกันปรากฏบนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ถ้ารหัสดังกล่าวไม่ตรงกันหรือไม่มีการแสดงรหัสใดๆ แสดงว่าคุณอาจจับคู่กับอุปกรณ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีนี้ Windows อาจแสดงรหัสการจับคู่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีรหัสการจับคู่ใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังจับคู่กับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

 • คุณอาจจำเป็นต้องตั้งอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ใน โหมดการจับคู่ พิเศษที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้ อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ส่วนใหญ่จะเข้าสู่โหมดนี้เมื่อถูกตั้งให้สามารถมองเห็นได้ สำหรับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ อาจจำเป็นต้องตั้งให้อยู่ในโหมดการจับคู่ และทำให้ 'สามารถมองเห็นได้' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

เหตุใด Windows จึงแจ้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของฉันทั้งที่อุปกรณ์ยังทำงานได้ปกติ

อุปกรณ์ไร้สายบางอย่างสนับสนุนบริการ Bluetooth ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ Windows ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถืออาจมีบริการที่สามารถส่งกระแสข้อมูลเสียงไปยังชุดหูฟัง Bluetooth ซึ่งบริการนี้ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่หาก Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับบริการนั้น ระบบอาจแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่ตอบสนอง

ถ้า Windows รายงานว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ตอบสนอง จะแสดงไอคอนคำเตือนสีเหลือง รูปภาพของไอคอนคำเตือนสีเหลือง ถัดจากอุปกรณ์นั้นใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม' หากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้เป็นปกติ คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับไอคอนคำเตือนนี้

คุณสามารถปิดใช้งานบริการ Bluetooth ที่ไม่สนับสนุนได้โดยคลิกขวาที่อุปกรณ์ที่ต้องการใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ บริการ ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละบริการที่ไม่สนับสนุน แล้วคลิก ตกลง การดำเนินการนี้จะทำให้ไอคอนคำเตือนสีเหลืองหายไป

คำเตือน

 • การปิดใช้งานบางบริการอาจทำให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณไม่สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม