การเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ป

หลังจากคุณสร้างโฮมกรุ๊ป ให้เพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายในบ้านลงในโฮมกรุ๊ปนั้น คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มและทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้จนกว่าคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปของคุณ

หมายเหตุ

  • คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ Windows 7 อยู่เพื่อเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานใน Windows 7 ทุกรุ่น ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการเพิ่มในโฮมกรุ๊ป

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. คลิก เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ แล้วทำให้ตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์

รูปภาพของหน้า 'ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่เรียกใช้ Windows 7'
หน้า 'ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่เรียกใช้ Windows 7'