การปรับระดับเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ลำโพงส่วนใหญ่มีตัวควบคุมระดับเสียง แต่คุณสามารถควบคุมระดับเสียงโดยรวมในคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกันโดยใช้ Windows

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับระดับเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ (1:04)
วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปลี่ยนระดับเสียงของลำโพงคอมพิวเตอร์คือ คลิกปุ่ม ลำโพง รูปภาพของปุ่ม 'ลำโพง' ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของ แถบงาน จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำโพง

หลังจากที่คุณเปิดระดับเสียงของลำโพง ให้คลิก ตัวปรับแต่ง ถ้าคุณต้องการควบคุมระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เสียงหรือโปรแกรมอื่นๆ แยกกันโดยใช้ 'ตัวปรับแต่งระดับเสียง'

ถ้าคุณไม่พบปุ่ม 'ลำโพง' ในแถบงาน แสดงว่า Windows ตรวจไม่พบว่ามีลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณมีปัญหาในการเปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ เคล็ดลับสำหรับการแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียง

รูปภาพของ 'ตัวปรับแต่งระดับเสียง'
'ตัวปรับแต่งระดับเสียง' จะให้คุณควบคุมระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เสียงหรือโปรแกรมอื่นๆ แยกกันได้

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการปิดเสียง ให้คลิกปุ่ม ปิดเสียง รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง'