เคล็ดลับขั้นสูงสำหรับการค้นหาใน Windows

การค้นหาใน Windows 7 สามารถทำได้ง่ายเหมือนการพิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวลงในกล่องค้นหา แต่ยังมีเทคนิคการค้นหาขั้นสูงที่คุณสามารถใช้ได้เช่นกัน คุณไม่ต้องรู้เทคนิคดังกล่าวเพื่อค้นหาแฟ้มของคุณก็ได้ แต่เทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการค้นหาในตำแหน่งใดและกำลังค้นหาอะไรอยู่

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณทราบชนิดของแฟ้ม คุณสามารถป้อนส่วนขยายของแฟ้ม (เช่น "JPG") ลงในกล่องค้นหาได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเบื้องต้นใน Windows ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

การเพิ่มตัวดำเนินการ

วิธีหนึ่งในการปรับปรุงการค้นหาคือการใช้ตัวดำเนินการ AND, OR และ NOT เมื่อคุณใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ คุณต้องพิมพ์โดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวดำเนินการ ตัวอย่าง ใช้เพื่อ
ตัวดำเนินการ

AND

ตัวอย่าง

เขตร้อน AND เกาะ

ใช้เพื่อ

ค้นหาแฟ้มที่มีทั้งคำว่า "เขตร้อน" และ "เกาะ" (แม้ว่าคำดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันในแฟ้ม) ในกรณีที่ใช้การค้นหาข้อความอย่างง่าย การค้นหาจะให้ผลเหมือนกับการพิมพ์คำว่า "เกาะเขตร้อน"

ตัวดำเนินการ

NOT

ตัวอย่าง

เขตร้อน NOT เกาะ

ใช้เพื่อ

ค้นหาแฟ้มที่มีคำว่า "เขตร้อน" แต่ไม่มี "เกาะ"

ตัวดำเนินการ

OR

ตัวอย่าง

เขตร้อน OR เกาะ

ใช้เพื่อ

ค้นหาแฟ้มที่มีคำว่า "เขตร้อน" หรือ "เกาะ"

การเพิ่มตัวกรองการค้นหา

ตัวกรองการค้นหาเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Windows 7 ที่ทำให้การค้นหาแฟ้มโดยใช้คุณสมบัติ (เช่น ตามผู้สร้างหรือตามขนาดแฟ้ม) ง่ายขึ้นมาก

เมื่อต้องการเพิ่มตัวกรองการค้นหาในการค้นหาของคุณ

 1. เปิดโฟลเดอร์ ไลบรารี หรือไดรฟ์ที่คุณต้องการค้นหา

 2. คลิกในกล่องค้นหา แล้วคลิกตัวกรองการค้นหา (ตัวอย่างเช่น วันที่ถ่าย: ในไลบรารี 'รูปภาพ')

 3. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น หากคุณคลิก วันที่ถ่าย: ให้เลือกวันที่หรือช่วงวันที่)

  รูปภาพของตัวกรองการค้นหา "วันที่ถ่าย" ในกล่องค้นหา
  ตัวกรองการค้นหา "วันที่ถ่าย"

คุณสามารถเพิ่มตัวกรองการค้นหาหลายๆ รายการลงในการค้นหาได้ หรือผสมตัวกรองการค้นหาเข้ากับคำที่ใช้ค้นหาทั่วไปเพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณเพิ่มเติมได้

รูปภาพของเมนูตัวกรองการค้นหา "แท็ก" ในกล่องค้นหา
คุณสามารถใช้ตัวกรองการค้นหาสองตัวเพื่อค้นหารูปภาพที่ติดแท็ก "ครอบครัว" ซึ่งถ่ายไว้นานแล้วได้

ตัวกรองการค้นหาบางรายการเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังค้นหาในไลบรารี 'เอกสาร' คุณจะเห็นตัวกรองการค้นหาที่แตกต่างจากที่คุณจะเห็นในไลบรารี 'รูปภาพ' คุณไม่สามารถระบุว่าตัวกรองการค้นหาใดที่คุณจะเห็นได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนประเภทของแฟ้มที่เหมาะสำหรับไลบรารีนั้นได้ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนตัวกรองการค้นหาที่สามารถใช้ได้เมื่อค้นหาในไลบรารีนั้น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การกำหนดไลบรารีเอง

การใช้คำสำคัญเพื่อปรับปรุงการค้นหา

ถ้าคุณต้องการกรองคุณสมบัติซึ่งไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกในกล่องค้นหา คุณสามารถใช้คำสำคัญพิเศษได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการพิมพ์ชื่อคุณสมบัติตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค หรือบางครั้งใช้ตัวดำเนินการ แล้วพิมพ์ค่า คำสำคัญไม่จำเป็นต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา ใช้เพื่อค้นหา
ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.FileName:~<"บันทึกย่อ"

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย "บันทึกย่อ" เครื่องหมาย ~< หมายถึง "ขึ้นต้นด้วย"

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.FileName:="รายงานประจำไตรมาส"

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่มีชื่อว่า "รายงานประจำไตรมาส" เครื่องหมาย = หมายถึง "ตรงกันทั้งหมด"

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.FileName:~="โปร"

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่มีชื่อซึ่งมีคำว่า "โปร" หรืออักขระ "โปร" เป็นส่วนหนึ่งของคำ (เช่น "โปรแกรม" หรือ "มือโปร") เครื่องหมาย ~= หมายถึง "มี"

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Kind:<>รูปภาพ

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่ไม่ใช่รูปภาพ เครื่องหมาย <> หมายถึง "ไม่ใช่"

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.DateModified:05/25/2010

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่แก้ไขในวันที่นั้น คุณยังสามารถพิมพ์คำว่า "System.DateModified:2549" เพื่อค้นหาแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาระหว่างปีนั้น

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Author:~!"วิโรจน์"

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่ชื่อผู้สร้างไม่มีคำว่า "วิโรจน์" เครื่องหมาย ~= หมายถึง "ไม่มี"

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Keywords:"พระอาทิตย์ตก"

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่ติดแท็กที่มีคำว่า พระอาทิตย์ตก

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Size:<1mb

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่มีขนาดน้อยกว่า 1 เมกะไบต์

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Size:>1mb

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่มีขนาดมากกว่า 1 เมกะไบต์

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เป็นอักขระตัวแทนสำหรับหนึ่งอักขระ และเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นอักขระตัวแทนสำหรับอักขระไม่จำกัดจำนวนได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการ AND, OR และ NOT ในการรวมคำสำคัญในการค้นหาได้อีกด้วย (โปรดทราบว่าการใช้วงเล็บสามารถเปลี่ยนแปลงผลที่ได้รับของคำที่ใช้ค้นหาได้)

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา ใช้เพื่อค้นหา
ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Author:สุทธา AND วิโรจน์

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่สร้างโดยสุทธา รวมทั้งแฟ้มที่มีคำว่า วิโรจน์ อยู่ในชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติของแฟ้ม

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Author:สุทธา AND System.DateModified:>2552

ใช้เพื่อค้นหา

ค้นหาเฉพาะแฟ้มที่สร้างโดยสุทธาหลังปี 2552

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Author:(สุ* AND วิโรจน์)

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่มีสุทธาและวิโรจน์ หรือสุริยาและวิโรจน์อยู่ในรายชื่อผู้สร้าง

ตัวอย่างของคำที่ใช้ค้นหา

System.Author:"สุทธา วิโรจน์"

ใช้เพื่อค้นหา

แฟ้มที่สร้างโดยบุคคลที่มีชื่อตรงตามนี้ทุกประการ

การใช้การค้นหาโดยภาษาธรรมชาติ

คุณสามารถเปิด การค้นหาโดยภาษาธรรมชาติ เพื่อทำการค้นหาด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายทวิภาค และไม่ต้องป้อนคำว่า AND และ OR ที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ให้เปรียบเทียบการค้นหาสองแบบนี้

ไม่มีภาษาธรรมชาติ มีภาษาธรรมชาติ
ไม่มีภาษาธรรมชาติ

System.Music.Artist:(บีโธเฟ่น OR โมสาร์ท)

มีภาษาธรรมชาติ

เพลงของบีโธเฟ่นหรือโมสาร์ท

ไม่มีภาษาธรรมชาติ

System.Kind:เอกสาร System.Author:(สุทธา AND วิโรจน์)

มีภาษาธรรมชาติ

เอกสารของสุทธาและวิโรจน์

เมื่อต้องการเปิดการค้นหาโดยภาษาธรรมชาติ

 1. เปิด 'ตัวเลือกโฟลเดอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

 2. คลิกแท็บ ค้นหา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การค้นหาโดยภาษาธรรมชาติ

แม้จะมีการเปิดใช้การค้นหาโดยภาษาธรรมชาติ แต่คุณสามารถใช้กล่องค้นหาสำหรับค้นหาในแบบเดิมได้ ถ้าคุณต้องการใช้ตัวดำเนินการหรือคำสำคัญที่ใช้ค้นหา คุณก็สามารถทำได้ สิ่งที่แตกต่างกันคือคุณยังสามารถป้อนการค้นหาโดยใช้วิธีการที่เป็นทางการน้อยลงได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

 • อีเมลวันนี้

 • เอกสาร 2554

 • ผู้สร้าง ทิพการดา

 • รูปภาพวันหยุดพักร้อน

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเปิดการค้นหาโดยภาษาธรรมชาติ การค้นหาบางอย่างอาจให้ผลลัพธ์มากกว่าที่คุณคาดไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหา "อีเมลวันนี้" คุณจะเห็นข้อความทั้งหมดที่ส่งในวันนี้และข้อความที่มีคำว่า "วันนี้" อยู่ในเนื้อหา