การอนุญาตให้ผู้อื่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

คุณหรือบุคคลอื่นที่คุณเลือกสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ แต่คุณต้องอนุญาตให้มีการการเชื่อมต่อระยะไกลก่อน

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการอนุญาตให้ผู้อื่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' (1:25)

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้อื่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ภายใต้ เดสก์ท็อประยะไกล ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูที่ ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของระบบ'
  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของระบบ'
 4. คลิก เลือกผู้ใช้

 5. ในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งการค้นหา ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

  • เมื่อต้องการระบุชนิดของวัตถุ (ชื่อผู้ใช้) ที่คุณต้องการค้นหา ให้คลิก ชนิดของวัตถุ

  • ในกล่อง ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก ตรวจสอบชื่อ ถ้าไม่พบชื่อผู้ใช้ ให้คลิก ขั้นสูง เพื่อเรียกใช้การค้นหาขั้นสูง

 7. เมื่อคุณพบชื่อที่ถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

  ชื่อจะแสดงอยู่ในรายการผู้ใช้ของกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล

 8. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง