การสลับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นระหว่างที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่โรงเรียนโดยอัตโนมัติ

Windows 7 ช่วยให้คุณสามารถสลับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของแล็ปท็อปของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบว่าคุณย้ายจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น จากที่บ้านไปเป็นที่ทำงาน

คุณลักษณะนี้เรียกว่า การพิมพ์ตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Windows 7 รุ่น Premium และมีเฉพาะบนแล็ปท็อปและอุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่ใช้แบตเตอรี่

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ ก่อนอื่นต้องตั้งเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นเครื่องพิมพ์จะกลายเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ จากนั้นตั้งค่าให้ Windows เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหน

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ (0:52)

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสลับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ (1:12)

เมื่อต้องการจัดการการตั้งค่าการพิมพ์ตามตำแหน่งที่ตั้ง

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกที่เครื่องพิมพ์แล้วคลิก จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้น บนแถบเครื่องมือ

 3. คลิก เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเมื่อเปลี่ยนเครือข่าย

 4. ในรายการ เลือกเครือข่าย ให้คลิกเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง

 5. ในรายการ เลือกเครื่องพิมพ์ ให้คลิกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ตรงกัน

 6. คลิก เพิ่ม

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4, 5 และ 6 ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณ ไม่ ต้องการให้ Windows เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณเมื่อคุณย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้คลิก ใช้เครื่องพิมพ์เดียวกันเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเสมอ ในกล่องโต้ตอบ 'จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้น' แล้วคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณต้องการให้เครือข่ายไร้สายแสดงในกล่องโต้ตอบ 'จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้น' คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเครือข่ายได้สำเร็จ

หากคุณต้องการดูวิดีโออื่น ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Sharing a printer at home.