การบล็อก การเปิดใช้งาน หรือการยอมให้ใช้คุกกี้

Internet Explorer สามารถควบคุมคุกกี้ที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้หลายวิธี คุณสามารถบล็อกหรือยอมให้ใช้คุกกี้ หรือเลือกเฉพาะไซต์ที่คุณจะยอมรับคุกกี้ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ คุกกี้ที่จัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และด้วยเหตุนี้คุณอาจต้องการที่จะลบคุกกี้ที่จัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนหน้านี้ ก่อนทำตามขั้นตอนด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คุกกี้: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

การบล็อกหรือการยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว จากนั้น ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยังด้านบนสุดเพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือไปยังด้านล่างสุดเพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง

  การบล็อกคุกกี้อาจทำให้บางเว็บเพจไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

การบล็อกหรือการยอมให้ใช้คุกกี้ตามชนิดของคุกกี้

แทนที่จะเลือกบล็อกหรืออนุญาตเฉพาะเว็บไซต์บางเว็บ คุณสามารถระบุชนิดคุกกี้ทั่วไปที่ยอมรับได้ เช่น คุณสามารถเลือกที่จะยอมให้ใช้คุกกี้จากเว็บไซต์ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเลือกบล็อกคุกกี้ที่มาจากเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ชนิดต่างๆ ให้ดูที่ คุกกี้: คำถามที่ถามบ่อย

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว เลื่อนแถบเลื่อนไปยังระดับของความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการตั้งค่า แล้วคลิก ตกลง

  ในขณะที่คุณเลื่อนแถบเลื่อน Internet Explorer จะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับชนิดของคุกกี้ที่ถูกบล็อกหรือที่ยอมให้ใช้ที่ระดับความเป็นส่วนตัวนั้น

การบล็อกหรือการยอมให้ใช้คุกกี้จากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว แล้วเลื่อนแถบเลื่อนไปยังตำแหน่งระหว่างส่วนบนสุดและล่างสุด คุณจึงไม่ได้บล็อกหรือให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด

 4. คลิก ไซต์

 5. ในกล่อง ที่อยู่ของเว็บไซต์ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ แล้วคลิกบล็อก หรือ อนุญาต

  ในขณะที่คุณพิมพ์ รายการของเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมมาแล้วจะแสดงขึ้น คุณสามารถคลิกรายการที่อยู่ในชุดรายการ และรายการที่คุณคลิกจะแสดงขึ้นในช่อง ที่อยู่ของเว็บไซต์

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 สำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกหรืออนุญาตให้ใช้ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

 7. เลื่อนแถบเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม แล้วคลิก ตกลง