ฉันสามารถมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบในคอมพิวเตอร์ของฉัน (เริ่มต้นระบบจากหลายระบบ) ได้หรือไม่

ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์มากพอ คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ แล้วเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การใช้งานในลักษณะนี้เรียกว่าการกำหนดค่าแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ หรือ เริ่มต้นระบบจากสองระบบ ซึ่งฮาร์ดดิสก์ของคุณจำเป็นต้องมีหลายพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ (เริ่มต้นระบบจากหลายระบบ)

รูปภาพของ 'การจัดการดิสก์' ใน Microsoft Management Console
ตัวอย่างการกำหนดค่าดิสก์แบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

เหตุใดจึงต้องมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ

คุณอาจตัดสินใจที่จะสร้างการกำหนดค่าแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบถ้าคุณมีโปรแกรม หรืออุปกรณ์ ที่สามารถใช้งานได้กับ Windows รุ่นเก่าเท่านั้น เมื่อคุณต้องการใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์เหล่านั้น ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้ นอกจากนี้ การเริ่มต้นระบบจากหลายระบบยังมีประโยชน์ในการทดสอบความเข้ากันได้ของโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ทำงานบน Windows Vista กับ Windows 7 อีกด้วย

การกำหนดค่าแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบแตกต่างจากการปรับรุ่นอย่างไร

การปรับรุ่นจะแทนที่ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นเก่าของคุณด้วยรุ่นที่ใหม่กว่า การติดตั้งระบบแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบจะติดตั้งระบบปฏิบัติการอีกระบบหนึ่งควบคู่ไปกับระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการใดก็ได้

ข้อเสียของการเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

การเริ่มต้นระบบจากหลายระบบจำเป็นต้องมีพาร์ติชันสำหรับระบบปฏิบัติการแต่ละระบบแยกกันบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้งานระบบปฏิบัติการระบบหนึ่งอยู่ คุณจะไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการอีกระบบหนึ่งได้ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแต่ละระบบที่คุณต้องการใช้งานโปรแกรมเหล่านั้น คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ทุกครั้งที่ต้องการสลับไปยังระบบปฏิบัติการอื่น

นอกจากนี้ คุณยังต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นที่เก่าที่สุดก่อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าคุณต้องการเพิ่มระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น คุณกำลังใช้งาน Windows 7 อยู่แต่คุณต้องการเพิ่ม Windows Vista หรือ Windows XP)

คำเตือน

  • การติดตั้ง Windows รุ่นที่เก่ากว่าหลังจากติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่าไว้แล้วอาจทำให้ระบบของคุณไม่สามารถทำงานได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก Windows รุ่นที่เก่ากว่าไม่รู้จักแฟ้มสำหรับการเริ่มต้นระบบที่ใช้ใน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า และอาจเขียนทับแฟ้มเหล่านั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ (เริ่มต้นระบบจากหลายระบบ)

หากคุณตัดสินใจว่าจะนำ Windows 7 ออกจากการกำหนดค่าแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ ให้ทำด้วยความระมัดระวัง คุณอาจดำเนินการได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การถอนการติดตั้ง Windows 7 ในระบบแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาขั้นสูงเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ ให้ดูที่ การใช้ 'การกำหนดค่าระบบ'