การเปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป

เมื่อคุณสร้างโฮมกรุ๊ป จะมีการกำหนดรหัสผ่านให้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นได้ในภายหลัง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป (0.57)

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

  3. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการใช้ (หรือยอมรับรหัสผ่านที่แนะนำ) คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

หลังจากคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกคนที่เชื่อมต่อกับโฮมกรุ๊ปของคุณจะถูกขอให้ใส่รหัสผ่านใหม่

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'เปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ปของคุณ'
กล่องโต้ตอบ 'เปลี่ยนรหัสผ่านโฮมกรุ๊ปของคุณ'