การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฮมกรุ๊ป

หลังจากคุณตั้งค่าโฮมกรุ๊ปของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'โฮมกรุ๊ป' (1:13)

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า 'โฮมกรุ๊ป'

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพของหน้า 'การตั้งค่าโฮมกรุ๊ป'
หน้า 'การตั้งค่าโฮมกรุ๊ป'

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า คำอธิบาย
การตั้งค่า

ใช้ไลบรารีและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

คำอธิบาย

เลือกไลบรารีและเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกันทั้งหมดกับโฮมกรุ๊ปของคุณ เมื่อต้องการใช้ไลบรารีร่วมกันบางส่วน ให้ดูที่ การป้องกันไม่ให้ใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ระบุร่วมกับโฮมกรุ๊ป

การตั้งค่า

ใช้สื่อร่วมกับอุปกรณ์

คำอธิบาย

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อใช้สื่อร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รูปภาพร่วมกับกรอบรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เพลงร่วมกับโปรแกรมเล่นสื่อบนเครือข่าย

หมายเหตุ สื่อที่ใช้ร่วมกันไม่ปลอดภัย ผู้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณสามารถรับสื่อที่คุณให้ใช้ร่วมกันได้

การตั้งค่า

ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป

คำอธิบาย

ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านสำหรับโฮมกรุ๊ปของคุณ

การตั้งค่า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

คำอธิบาย

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับโฮมกรุ๊ปของคุณ

การตั้งค่า

ออกจากโฮมกรุ๊ป

คำอธิบาย

ออกจากโฮมกรุ๊ปของคุณ

การตั้งค่า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

คำอธิบาย

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการค้นพบเครือข่าย การใช้แฟ้มร่วมกัน การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเชื่อมต่อโฮมกรุ๊ป และการเชื่อมต่อการใช้แฟ้มร่วมกัน

การตั้งค่า

เริ่ม 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป'

คำอธิบาย

แก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป