การเปลี่ยนวิธีการแสดงไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่แจ้งให้ทราบจะอยู่ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน และจะมีไอคอนของโปรแกรมซึ่งให้ข้อมูลสถานะและการแจ้งให้ทราบต่างๆ เช่น อีเมลที่รับเข้า การปรับปรุง และการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใหม่ บางครั้งคุณสามารถเพิ่มไอคอนของโปรแกรมนั้นลงในพื้นที่แจ้งให้ทราบได้

รูปภาพของพื้นที่แจ้งให้ทราบที่อยู่ทางขวาสุดของแถบงาน
คุณสามารถขยายพื้นที่แจ้งให้ทราบเพื่อดูไอคอนที่ซ่อนไว้ได้

คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ มักมีไอคอนอยู่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบอยู่แล้ว และบางโปรแกรมก็อาจเพิ่มไอคอนลงในพื้นที่แจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ติดตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนไอคอนและการแจ้งให้ทราบที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ และสำหรับไอคอนพิเศษบางไอคอน (ซึ่งเรียกว่า ไอคอนระบบ) ได้ และยังสามารถเลือกที่จะให้แสดงขึ้นหรือไม่ได้อีกด้วย

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ และลำดับของไอคอนที่ซ่อนไว้ได้โดยการลากไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดเรียงไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ (1:13)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการซ่อนหรือเอาไอคอนออกจากพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 • คลิกไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ แล้วลากไปทางเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการดูไอคอนที่ซ่อนไว้

 • คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากพื้นที่แจ้งให้ทราบ

  ถ้าไม่มีลูกศร แสดงว่าคุณไม่มีไอคอนที่ซ่อนไว้

เมื่อต้องการเพิ่มไอคอนที่ซ่อนไว้ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 • คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากพื้นที่แจ้งให้ทราบ แล้วลากไอคอนที่คุณต้องการย้ายไปไว้ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ คุณสามารถลากไอคอนที่ซ่อนไว้เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการไปยังพื้นที่แจ้งให้ทราบ

เมื่อต้องการแสดงไอคอนทั้งหมดบนแถบงานเสมอ

 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของแถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ พื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไอคอนและการแจ้งให้ทราบทั้งหมดบนแถบงานเสมอ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงไอคอนและการแจ้งให้ทราบในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของไอคอนและการแจ้งให้ทราบที่เกี่ยวข้องของไอคอนเหล่านั้นในแถบงานเองได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการปลี่ยนวิธีการแสดงไอคอนและการแจ้งให้ทราบในพื้นที่แจ้งให้ทราบ (1:48)
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของแถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ พื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. สำหรับแต่ละไอคอน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการ

  • แสดงไอคอนและการแจ้งให้ทราบ ไอคอนจะแสดงให้เห็นบนแถบงานในพื้นที่แจ้งให้ทราบตลอดเวลา และการแจ้งให้ทราบใดๆ ก็จะแสดงขึ้น

  • ซ่อนไอคอนและการแจ้งให้ทราบ ไอคอนจะถูกซ่อนไว้ และไม่มีการแสดงการแจ้งให้ทราบ

  • แสดงเฉพาะการแจ้งให้ทราบ ไอคอนจะถูกซ่อนไว้ แต่ถ้าโปรแกรมทริกเกอร์บอลลูนการแจ้งให้ทราบ การแจ้งให้ทราบจะแสดงขึ้นบนแถบงาน

 4. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดไอคอนระบบ

ไอคอนระบบ ซึ่งได้แก่ 'นาฬิกา' 'ระดับเสียง' 'เครือข่าย' 'พลังงาน' และ'ศูนย์ปฏิบัติการ' เป็นไอคอนพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Windows สำหรับไอคอนเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงไอคอนและการแจ้งให้ทราบ รวมทั้งเลือกที่จะให้แสดงหรือไม่ก็ได้ คุณสามารถปิดไอคอนระบบได้ถ้าคุณหรือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งโปรแกรมลักษณะเดียวกันไว้ ถ้าคุณปิดไอคอนระบบ คุณจะสามารถเปิดไอคอนระบบในภายหลังได้ตลอดเวลา

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดไอคอนระบบ (1:21)
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของแถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ พื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. คลิก เปิดหรือปิดไอคอนระบบ

 4. สำหรับไอคอนระบบแต่ละไอคอน ให้คลิก เปิด ในรายการเพื่อแสดงไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ หรือคลิก ปิด เพื่อเอาไอคอนออกจากพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง