การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Windows ที่ใช้ เมื่อนำเข้ารูปภาพและวิดีโอจากกล้อง อุปกรณ์แบบพกพา สแกนเนอร์ หรือซีดีหรือดีวีดีข้อมูลได้ การตั้งค่าการนำเข้าเหล่านี้จะกำหนดวิธีการตั้งชื่อและจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ เมื่อคุณนำเข้ารูปภาพและวิดีโอในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้ารูปภาพและแฟ้มวิดีโอจากกล้องดิจิทัล ให้ดูที่ ฉันจะนำรูปภาพจากกล้องของฉันไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการใช้สายเคเบิล USB ของกล้อง แล้วเปิดกล้อง

  • เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาที่มีรูปภาพหรือวิดีโอกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการใช้สายเคเบิล USB ของอุปกรณ์ แล้วเปิดอุปกรณ์ดังกล่าว

  • เสียบการ์ดหน่วยความจำแฟลชแบบถอดได้ เช่น การ์ดหน่วยความจำแบบ Secure Digital (SD) หรือ CompactFlash เข้ากับตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ

  • เชื่อมต่อสแกนเนอร์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB แล้วเปิดสแกนเนอร์

  • ใส่ซีดีหรือดีวีดีข้อมูลที่มีรูปภาพหรือวิดีโอลงในซีดี/ดีวีดีไดรฟ์ของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก นำเข้ารูปภาพและวิดีโอโดยใช้ Windows

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ใช้เมื่อมีการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ ให้คลิก การตั้งค่าการนำเข้า ในกล่องโต้ตอบ นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

 4. เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเข้า แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ตกลง เพื่อเริ่มการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอใหม่ พิมพ์แท็กในกล่อง แท็กรูปภาพเหล่านี้ (เลือกหรือไม่เลือกก็ได้) แล้วคลิก นำเข้า เพื่อนำเข้ารูปภาพและวิดีโอของคุณโดยใช้การตั้งค่าใหม่

หมายเหตุ

 • อุปกรณ์บางอย่างเข้ากันได้กับ Device Stage สำหรับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ Device Stage จะเปิดขึ้นแทน 'เล่นอัตโนมัติ' เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดอุปกรณ์นั้น เมื่อต้องการนำเข้ารูปภาพจากอุปกรณ์ดังกล่าว ให้คลิกการเชื่อมโยงการนำเข้าใน Device Stage

  เมื่อต้องการนำเข้ารูปภาพจากอุปกรณ์ใน Device Stage อุปกรณ์นั้นต้องเข้ากันได้กับ Device Stage คุณลักษณะใหม่นี้จะช่วยให้คุณนำเข้ารูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์บางตัว รวมทั้งทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อื่นด้วย

การแสดงการตั้งค่าการนำเข้า

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

เมื่อต้องการ
ให้ทำดังนี้

เลือกการตั้งค่าการนำเข้าสำหรับอุปกรณ์หรือสื่อในปัจจุบัน

ในรายการ การตั้งค่าสำหรับ ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกอุปกรณ์หรือสื่อในปัจจุบันที่มีรูปภาพหรือวิดีโอแล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการนำเข้ารูปภาพ (และวิดีโอในบางกรณี) จากกล้อง อุปกรณ์แบบพกพา การ์ดหน่วยความจำแฟลชโดยตรง สแกนเนอร์ หรือซีดีหรือดีวีดีข้อมูลได้ คุณอาจเลือกใช้การตั้งค่าเดียวกัน หรือคุณอาจใช้การตั้งค่าที่ต่างกันสำหรับอุปกรณ์หรือสื่อที่ต่างกัน อุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ (หรือสื่อสำหรับซีดีหรือดีวีดีข้อมูลที่คุณใส่ไว้) จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้ารูปภาพ

คลิกปุ่ม เรียกดู ถัดจาก นำเข้ารูปไปยัง เลือกโฟลเดอร์หลักสำหรับรูปภาพที่นำเข้าของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกโฟลเดอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการเก็บรูปภาพของคุณให้เป็นระเบียบ คุณอาจเลือกเก็บรูปภาพที่นำเข้าในโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' (ค่าเริ่มต้น) หรือในโฟลเดอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก (ถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์อีกตัวต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ)

เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้าวิดีโอ

คลิกปุ่ม เรียกดู ถัดจาก นำเข้าวิดีโอไปยัง เลือกโฟลเดอร์หลักสำหรับวิดีโอที่นำเข้าของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกในการเก็บแฟ้มวิดีโอที่คุณนำเข้าจากกล้อง การ์ดหน่วยความจำแฟลช หรือซีดีหรือดีวีดีข้อมูลที่มีแฟ้มวิดีโอ คุณอาจเลือกเก็บวิดีโอที่นำเข้าไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' (ค่าเริ่มต้น) หรือในโฟลเดอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก

กำหนดวิธีการตั้งชื่อให้กับโฟลเดอร์สำหรับรูปภาพและวิดีโอที่นำเข้า

คลิกรายการ ชื่อโฟลเดอร์ แล้วคลิกหนึ่งในข้อตกลงในการตั้งชื่อโฟลเดอร์

คุณสามารถระบุได้ว่าจะตั้งชื่อโฟลเดอร์อย่างไรโดยใช้การผสมกันของวันที่และ/หรือข้อมูลแท็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าคุณต้องการตั้งชื่อและจัดระเบียบโฟลเดอร์ของคุณอย่างไร

ระบุกฎการตั้งชื่อแฟ้มสำหรับรูปภาพและวิดีโอที่นำเข้า

คลิกรายการ ชื่อแฟ้ม แล้วคลิกกฎการตั้งชื่อแฟ้มกฎใดกฎหนึ่ง

คุณอาจต้องการคงชื่อแฟ้มในปัจจุบันของรูปภาพหรือวิดีโอที่นำเข้าของคุณไว้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นการยากที่จะค้นหารูปภาพหรือวิดีโอด้วยการดูที่ชื่อแฟ้มเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงอาจเลือกเปลี่ยนชื่อแต่ละกลุ่มของรูปภาพและวิดีโอใหม่ โดยแต่ละแฟ้มจะถูกตั้งชื่อด้วยแท็กที่คุณป้อนตามด้วยตัวเลข

ได้รับพร้อมท์ให้ป้อนแท็กเมื่อทำการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงพร้อมท์สำหรับแท็กเมื่อนำเข้า แล้ว

ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกล้าง คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับแท็กเมื่อคุณนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ รูปภาพและวิดีโอจะถูกนำเข้าไปโดยไม่มีแท็กใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มแท็กหลังจากนำเข้ารูปภาพได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดแท็กรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

ลบรูปภาพและวิดีโอออกจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติหลังจากนำเข้า

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบจากอุปกรณ์เสมอหลังการนำเข้า

หลังจากนำเข้ารูปภาพและวิดีโอสำเร็จ รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนการ์ดหน่วยความจำแฟลชของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเก็บรูปภาพได้มากขึ้นหรือบันทึกวิดีโอได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นั่นยังหมายถึงว่ารูปภาพและวิดีโอของคุณจะถูกลบออกจากการ์ดหน่วยความจำหลังจากนำเข้า ถ้านำเข้ารูปภาพและวิดีโอไม่สำเร็จ รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะไม่ถูกลบออกจากการ์ดหน่วยความจำ

หมุนรูปภาพโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมาย หมุนรูปภาพเมื่อนำเข้า ถูกเลือกไว้

ถ้าคุณหมุนกล้องตะแคงข้างเมื่อถ่ายภาพ รูปภาพจะหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อให้รูปภาพปรากฏอย่างถูกต้องเมื่อคุณดูรูปภาพดังกล่าวบนพีซีของคุณ

ดูรูปภาพและวิดีโอใน Windows Explorer หลังจากนำเข้าแล้ว

ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมาย เปิด Windows Explorer หลังการนำเข้า ถูกเลือกไว้

Windows Explorer จะเปิดโดยอัตโนมัติและแสดงรูปภาพและวิดีโอที่เพิ่งนำเข้า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' เริ่มต้น

คลิก เปลี่ยนแปลงตัวเลือก 'เล่นอัตโนมัติ' เริ่มต้น แล้วเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับอุปกรณ์ เช่น กล้อง สแกนเนอร์ หรือสื่อ เช่น ซีดีหรือดีวีดีข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' ในอุปกรณ์ต่างๆ หรือสื่อ ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ'

กลับไปยังการตั้งค่าการนำเข้าเริ่มต้น

คลิก คืนค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าการนำเข้าทั้งหมดที่คุณเลือกไว้จะถูกตั้งค่าใหม่ตามการตั้งค่าเริ่มต้น โดยรวมถึงการตั้งค่าการนำเข้าที่คุณได้เปลี่ยนแปลงสำหรับอุปกรณ์ใดๆ เช่น กล้อง สแกนเนอร์ หรือซีดีหรือดีวีดีข้อมูล