การเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับแฟ้ม

คุณสมบัติแฟ้มจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแฟ้ม เช่น ชื่อผู้สร้าง แท็ก หรือวันที่ปรับเปลี่ยนแฟ้มครั้งล่าสุด เป็นต้น เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแท็กและวิธีการใช้งาน ให้ดูที่ การติดแท็กรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

คุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถค้นหาและจัดระเบียบแฟ้มต่างๆ ของคุณได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาแฟ้มได้ด้วยคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของแฟ้ม คุณยังสามารถใช้ไลบรารีเพื่อจัดเรียงแฟ้มตามคุณสมบัติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกดู 'ไลบรารีเอกสาร' และคุณต้องการดูแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นลำดับแรก คุณสามารถจัดเรียงแฟ้มตามคุณสมบัติ 'วันที่ที่ปรับเปลี่ยน'

ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับแฟ้ม หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีอยู่

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทั่วไปในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

บานหน้าต่างแสดงรายละเอียดซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้าต่างโฟลเดอร์จะแสดงคุณสมบัติทั่วไปของแฟ้ม คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแฟ้ม เช่น แท็ก ชื่อผู้เขียน และการจัดอันดับ ได้จากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด โดยทำดังนี้

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก (ระวังอย่าคลิกสองครั้ง) ที่แฟ้ม

 2. ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกที่ด้านข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่ม แล้วพิมพ์คุณสมบัติใหม่ (หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ) จากนั้นคลิก บันทึก

  รูปภาพของแท็กในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด
  การเพิ่มแท็กในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

  เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค เมื่อต้องการจัดอันดับแฟ้มโดยใช้คุณสมบัติการจัดอันดับ ให้คลิกรูปดาวซึ่งแสดงการจัดอันดับที่คุณต้องการนำไปใช้

  เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณไม่พบคุณสมบัติแฟ้มที่คุณค้นหา ให้ลองขยายบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดเพื่อดูคุณสมบัติแฟ้มเพิ่มเติม โดยคลิกที่ขอบด้านบนของบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด แล้วลากขอบขึ้นไปด้านบน

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่ไม่ปรากฏในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

ถ้าคุณสมบัติแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีอยู่ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' เพื่อดูรายการทั้งหมดของคุณสมบัติแฟ้มได้

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รายละเอียด

 4. ภายใต้ ค่า ให้คลิกที่ด้านข้างของคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง แล้วพิมพ์คำหรือวลี จากนั้นให้คลิก ตกลง (ถ้าส่วนที่อยู่ภายใต้ 'ค่า' ว่างเปล่า ให้คลิกในส่วนนั้น กล่องก็จะปรากฏขึ้น)

  หมายเหตุ

  • บางคุณสมบัติจะไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีนี้ การคลิกที่ด้านข้างของค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏใดๆ

  เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติชนิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกคุณสมบัติแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค เมื่อต้องการจัดอันดับแฟ้มโดยใช้คุณสมบัติการจัดอันดับ ให้คลิกรูปดาวซึ่งแสดงการจัดอันดับที่คุณต้องการนำไปใช้

  รูปภาพของกล่อง 'แท็ก' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ'
  การเพิ่มแท็กให้กับแฟ้มในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ'

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในขณะบันทึกแฟ้ม

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแฟ้มเมื่อคุณสร้างและบันทึกแฟ้มได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการค้นหาแฟ้มนั้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในภายหลัง

 1. ในโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานอยู่ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์แท็กและคุณสมบัติอื่นๆ ลงในกล่องที่เหมาะสม

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'
  การเพิ่มคุณสมบัติให้กับแฟ้มในกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'
 3. พิมพ์ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • บางโปรแกรมจะไม่มีตัวเลือกให้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในขณะบันทึกแฟ้ม

เมื่อต้องการเอาคุณสมบัติออกจากแฟ้ม

ถ้าคุณวางแผนจะใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น คุณอาจต้องการเอาคุณสมบัติบางอย่างของแฟ้มออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสมบัติดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ 'ผู้สร้าง' อาจมีชื่อของบุคคลที่ร่วมเขียนอยู่ในแฟ้ม และแท็กอื่นๆ อาจมีคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น

 1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รายละเอียด

 3. คลิก เอาคุณสมบัติและข้อมูลส่วนบุคคลออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ เอาคุณสมบัติออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกที่ สร้างสำเนาที่เอาคุณสมบัติที่เป็นไปได้ทั้งหมดออก แล้วคลิก ตกลง การดำเนินการนี้จะเก็บรุ่นต้นฉบับของแฟ้มพร้อมคุณสมบัติทั้งหมดไว้ และทำสำเนาใหม่ที่เอาคุณสมบัติทั้งหมดออกแล้ว ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานร่วมกัน

  • คลิกที่ เอาคุณสมบัติต่อไปนี้ออกจากแฟ้มนี้ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละคุณสมบัติที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ตกลง การทำเช่นนี้จะเอาคุณสมบัติที่เลือกออกจากแฟ้มเป็นการถาวรโดยไม่มีการทำสำเนาไว้

หมายเหตุ

 • กล่องโต้ตอบ 'เอาคุณสมบัติออก' จะเอาคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มโดยใช้ Windows ออกเท่านั้น ถ้าคุณเพิ่มคุณสมบัติโดยใช้โปรแกรมอื่น คุณต้องเอาคุณสมบัติเหล่านั้นออกโดยใช้โปรแกรมนั้น

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแฟ้มของแฟ้มบางชนิดได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเพิ่มคุณสมบัติใดๆ ให้กับแฟ้ม TXT หรือแฟ้ม RTF ได้

 • คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานของแฟ้มจะแตกต่างกันไปตามชนิดของแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดอันดับไปใช้กับแฟ้มเพลงได้ แต่ไม่สามารถนำไปใช้กับเอกสารข้อความ

 • คุณสมบัติแฟ้มบางคุณสมบัติ (เช่นความยาวของแฟ้มเพลง) จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้