การเปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์

คุณอาจต้องการจำกัดโปรแกรมหรือบริการ (ซึ่งทำงานในเบื้องหลังสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด) ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดใช้งานเซนเซอร์ในครั้งแรก โปรแกรมและบริการทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดโปรแกรมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ตามบัญชีผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะจำกัดบริการไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ แต่จะนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนเซอร์และความเป็นส่วนตัว ให้ดูที่ เซนเซอร์มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของฉันอย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์

  1. เปิด 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'แผงควบคุม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เซนเซอร์ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ

    หมายเหตุ

    • คุณต้องติดตั้งเซนเซอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้สำหรับเซนเซอร์ได้

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้

  3. ภายใต้ เซนเซอร์ จากรายการ ให้คลิกเซนเซอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้

  4. ภายใต้ การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้แต่ละชื่อที่จะให้การเข้าถึง หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้แต่ละชื่อเพื่อเอาการเข้าถึงออก แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน