การตรวจหาข้อผิดพลาดของไดรฟ์

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรวจหาข้อผิดพลาดของไดรฟ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบฮาร์ดดิสก์หลักของคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานบางอย่าง หรือคุณสามารถตรวจสอบฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ เครื่องมือ จากนั้น ภายใต้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้คลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  เมื่อต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่การสแกนตรวจพบโดยอัตโนมัติ ให้เลือก แก้ไขข้อผิดพลาดระบบแฟ้มโดยอัตโนมัติ ไม่เช่นนั้นการตรวจสอบดิสก์จะรายงานเฉพาะปัญหาเท่านั้นแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

  เมื่อต้องการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ให้เลือก สแกนและพยายามกู้คืนเซกเตอร์ที่เสียหาย การสแกนนี้จะพยายามค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในทางกายภาพของไดรฟ์ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

  เมื่อต้องการตรวจสอบทั้งข้อผิดพลาดของแฟ้มและข้อผิดพลาดทางกายภาพ ให้เลือกทั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดระบบแฟ้มโดยอัตโนมัติ และ สแกนและพยายามกู้คืนเซกเตอร์ที่เสียหาย

 4. คลิก เริ่ม

การดำเนินการอาจใช้เวลาหลายนาทีขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ของคุณ เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด อย่าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอื่นขณะตรวจสอบข้อผิดพลาด

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเลือก แก้ไขข้อผิดพลาดระบบแฟ้มโดยอัตโนมัติ สำหรับไดรฟ์ที่ใช้งานอยู่ (เช่น พาร์ติชันที่ติดตั้ง Windows) คุณจะได้รับพร้อมท์ให้จัดกำหนดการตรวจสอบดิสก์ใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่