การเลือกวิธีการกู้คืนขั้นสูง

วิธีการขั้นสูงซึ่งพร้อมใช้งานใน 'การกู้คืน' ใน 'แผงควบคุม' สามารถให้ Windows กลับไปยังสถานะที่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะได้รับความเสียหายมาก

วิธีการแรกจะใช้การสำรองข้อมูลชนิดที่เรียกว่า อิมเมจระบบ ซึ่งคุณต้องสร้างไว้ก่อน วิธีการที่สองจะติดตั้ง Windows ใหม่จากอิมเมจการกู้คืนที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณจัดเตรียมไว้ให้ หรือจากแฟ้มการติดตั้ง Windows ต้นฉบับ

คำเตือน

  • ทั้งสองวิธีการอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ ก่อนที่จะเริ่มด้วยวิธีการใด คุณจะถูกพร้อมท์ให้สำรองแฟ้มส่วนบุคคลของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายนอก เช่น ฮาร์ดดิสก์แบบ USB หลังจากการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมของคุณใหม่โดยใช้แผ่นดิสก์หรือแฟ้มการติดตั้งดั้งเดิม และคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อต้องการเข้าถึงวิธีการกู้คืนขั้นสูง ให้ทำดังนี้

  1. เปิด 'การกู้คืน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การกู้คืน แล้วคลิก การกู้คืน

  2. คลิก วิธีการกู้คืนขั้นสูง

แสดงทั้งหมด

การคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองอิมเมจระบบ

คุณจะต้องสร้างอิมเมจระบบก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้ อิมเมจระบบคือการสำรองข้อมูลแบบส่วนบุคคลของพาร์ติชันที่มี Windows รวมถึงโปรแกรมและข้อมูลผู้ใช้ เช่น เอกสาร รูปภาพ และเพลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ อิมเมจระบบคืออะไร

โดยทั่วไป ถ้าคุณสร้างอิมเมจระบบไว้ก่อนแล้ว ตัวเลือกนี้จะดีกว่าเนื่องจากแฟ้ม โปรแกรม และการตั้งค่าส่วนใหญ่ของคุณนั้นจะเก็บไว้บนอิมเมจระบบ คุณเพียงแต่ต้องติดตั้งใหม่หรือคืนค่าโปรแกรม การปรับปรุง หรือแฟ้มใดๆ ที่คุณเพิ่มหลังจากวันที่คุณสร้างอิมเมจระบบ อย่างไรก็ตาม ถ้าอิมเมจระบบได้สร้างขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ มีโอกาสที่อิมเมจระบบนั้นยังมีปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไขอยู่

การให้ Windows หรือคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังการตั้งค่าดั้งเดิม

คุณสามารถใช้วิธีการนี้ถ้าคุณไม่มีอิมเมจระบบ หรือถ้าคุณต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมของคุณทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ และให้ Windows กลับไปยังสถานะใหม่หรือสถานะ "ดั้งเดิม" คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดที่คุณเพิ่มใหม่ และคืนค่าแฟ้มของคุณทั้งหมด

วิธีการนี้จะแสดงตัวเลือกหนึ่งของสองตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเลือกไว้ดังต่อไปนี้

  • ให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังการตั้งค่าจากโรงงาน ตัวเลือกนี้จะลบทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งแฟ้มของคุณทั้งหมดและโปรแกรมใดๆ ที่คุณติดตั้งไว้ และแทนที่ด้วยอิมเมจการกู้คืนที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณจัดเตรียมไว้ให้ อิมเมจการกู้คืนประกอบด้วย Windows และสามารถมีโปรแกรมที่ติดตั้งก่อนหน้านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องคืนค่าแฟ้มผู้ใช้ของคุณ และติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่คุณเคยติดตั้งใหม่โดยใช้แฟ้มหรือแผ่นดิสก์การติดตั้งดั้งเดิม

  • ติดตั้ง Windows ใหม่ ตัวเลือกนี้จะติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ คุณจะต้องคืนค่าแฟ้มผู้ใช้ของคุณ และติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่คุณเคยติดตั้งใหม่โดยใช้แฟ้มหรือแผ่นดิสก์การติดตั้งดั้งเดิม

    หมายเหตุ

    • การให้ Windows กลับไปยังการตั้งค่าดั้งเดิมไม่ได้ลบทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งหมด โดยจะลบโปรแกรม แต่จะบันทึกแฟ้มผู้ใช้ไปยังโฟลเดอร์ Windows.old บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูได้หลังจากที่การติดตั้งใหม่เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม คุณยังควรสำรองแฟ้มผู้ใช้ใดๆ ก่อนที่จะใช้วิธีการนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแฟ้มที่เข้ารหัสลับ คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มเหล่านั้นได้หลังจากติดตั้ง Windows หากคุณสำรองแฟ้มผู้ใช้งานไว้และได้คืนค่าแฟ้มหลังจากการติดตั้ง Windows ใหม่ คุณสามารถลบโฟลเดอร์ Windows.old ออกได้