การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดฉันจึงต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Media Center

คุณสามารถใช้ Media Center โดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่คุณลักษณะหลายอย่างจะทำงานได้ไม่ดี และบางคุณลักษณะจะใช้งานไม่ได้เลย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีที่คุณสามารถใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ภายใน Media Center

  • เพื่อดาวน์โหลดรายการแนะนำโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้ Media Center เพื่อดูหรือบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสด Media Center จะปรับปรุง 'รายการแนะนำ' ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ 'รายการแนะนำ' ใน Windows Media Center

  • เพื่อดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มและข้อมูลสื่อบันทึกอื่นๆ เมื่อคุณเล่นหรือคัดลอกซีดี Media Center จะค้นหาข้อมูลสื่อบันทึก (เช่น รูปหน้าปกอัลบั้มและชื่อเพลง) สำหรับซีดีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Center

ฉันจะยืนยันได้อย่างไรว่าฉันมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Media Center

ถ้าคุณได้รับข้อความว่าตรวจไม่พบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจเป็นเพราะ Media Center มีปัญหาในการตรวจหาการเชื่อมต่อนั้น ให้ลองทำตามขั้นตอนใน 'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต'

  • บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การตั้งค่า Windows Media Center คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วทำตามคำแนะนำ

ฉันจะตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

ถ้าคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยทั่วไป คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณจะใช้การเชื่อมต่อนั้นใน Media Center คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ใน 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' โดยทำดังนี้

  • เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่ แล้วคลิกสองครั้งที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้