การแปลงแฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้ (.wtv) เป็นรูปแบบที่เก่ากว่า

เมื่อบันทึกรายการทีวีใน Windows Media Center รายการนั้นจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม รายการทีวีที่บันทึกไว้ของ Windows โดยมีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .wtv ในโฟลเดอร์ รายการทีวีที่บันทึกไว้สาธารณะ (ซึ่งปกติจะอยู่ที่ C:\Users\Public) Windows รุ่นที่เก่ากว่าจะใช้รูปแบบแฟ้มอื่นสำหรับรายการทีวีที่บันทึกไว้ โดยมีส่วนขยายเป็น .dvr-ms

แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น .wtv ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows รุ่นก่อนหน้า รวมทั้งโปรแกรมบางโปรแกรมของบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแปลงแฟ้ม .wtv ของคุณให้เป็นแฟ้ม .dvr-ms เพื่อให้แฟ้มเหล่านั้นเล่นในโปรแกรมที่สนับสนุนรูปแบบที่เก่ากว่าได้

เมื่อต้องการแปลงแฟ้ม .wtv เป็น .dvr-ms

  1. ในแถบงาน ให้คลิกที่ปุ่ม Windows Explorerรูปภาพของปุ่ม Windows Explorer
  2. ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้ของคุณ (ปกติคือ C:\Users\Public) คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการแปลง แล้วคลิก แปลงเป็นรูปแบบ .dvr-ms

    แฟ้มใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันโดยมี "DVRMS" ต่อท้ายชื่อแฟ้ม