การสร้างโฮมกรุ๊ป

'โฮมกรุ๊ป' ทำให้ใช้รูปภาพ เพลง เอกสาร วิดีโอ และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นบนเครือข่ายในบ้านของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณติดตั้งคอมพิวเตอร์ด้วย Windows รุ่นนี้ โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโฮมกรุ๊ป (0:58)

เมื่อต้องการสร้างโฮมกรุ๊ป

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. ในหน้า ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่ใช้ Windows 7 ให้คลิก สร้างโฮมกรุ๊ป แล้วทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

  • ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่บนเครือข่ายของคุณแล้ว Windows จะถามคุณว่าต้องการเข้าร่วมกับโฮมกรุ๊ปนี้แทนที่จะสร้างโฮมกรุ๊ปใหม่หรือไม่

  • หากคุณไม่มีเครือข่ายภายในบ้าน คุณจะต้องติดตั้งเครือข่ายก่อนที่จะสร้างโฮมกรุ๊ป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครือข่ายในบ้านใน Windows 7

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของโดเมน คุณสามารถเข้าร่วมกับโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปใหม่ได้ คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มและทรัพยากรบนคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ปอื่น แต่คุณไม่สามารถใช้แฟ้มและทรัพยากรของคุณเองร่วมกับโฮมกรุ๊ปได้

รูปภาพของหน้า 'ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่เรียกใช้ Windows 7'
หน้า 'ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในบ้านเครื่องอื่นที่เรียกใช้ Windows 7'

หลังจากคุณสร้างโฮมกรุ๊ป คุณต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ปอื่นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไลบรารีและเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโฮมกรุ๊ป