การสร้างจุดคืนค่า

จุดคืนค่าคือการแสดงสถานะที่เก็บไว้ของแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปเป็นวันและเวลาก่อนหน้า จุดคืนค่าสร้างขึ้นด้วย 'การคืนค่าระบบ' โดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์และเมื่อ 'การคืนค่าระบบ' ตรวจพบการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุม

สำเนาสำรองของอิมเมจระบบที่เก็บบนฮาร์ดดิสก์สามารถใช้สำหรับ 'การคืนค่าระบบ' เหมือนกับจุดคืนค่าที่สร้างขึ้นโดยการป้องกันระบบได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าสำเนาสำรองของอิมเมจระบบจะมีทั้งแฟ้มระบบและข้อมูลส่วนบุคคล แฟ้มข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจาก 'การคืนค่าระบบ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิมเมจระบบ ให้ดูที่ อิมเมจระบบคืออะไร คุณสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตนเองได้ทุกเวลาโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างจุดคืนค่า (1:08)

เมื่อต้องการสร้างจุดคืนค่า

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิกแท็บ การป้องกันระบบ แล้วคลิก สร้าง

  4. ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันระบบ ให้พิมพ์คำอธิบาย แล้วคลิก สร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'การคืนค่าระบบ' ให้ดูที่ 'การคืนค่าระบบ' คืออะไร