การสร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบ

'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'สามารถช่วยคุณซ่อมแซม Windows ถ้ามีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น เมื่อต้องการใช้ 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' คุณจะต้องมีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือเข้าถึงตัวเลือกการกู้คืนที่มีให้โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่มีทั้งสองอย่าง คุณสามารถสร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบเพื่อเข้าถึง 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบ (0:36)

เมื่อต้องการสร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบ

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หมายความว่าไม่พบแฟ้มที่จำเป็นต้องใช้สร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7

เมื่อต้องการใช้ดิสก์การซ่อมแซมระบบ

 1. ใส่ดิสก์การซ่อมแซมระบบในซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณ

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์

 3. ถ้าได้รับการพร้อมท์ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากดิสก์การซ่อมแซมระบบ

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้กำหนดค่าให้เริ่มการทำงานจากซีดีหรือดีวีดี ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกการตั้งค่าภาษาของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกตัวเลือกการกู้คืน แล้วคลิก ถัดไป

เคล็ดลับ

 • พิมพ์คำแนะนำเหล่านี้และเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัยพร้อมกับดิสก์การซ่อมแซมระบบของคุณ