การกำหนดไลบรารีเอง

ไลบรารีจะช่วยให้คุณสามารถดูและจัดเรียงแฟ้มต่างๆ ที่จัดเก็บในตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับไลบรารี

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ไลบรารีรวบรวมเนื้อหาไว้ด้วยการรวมหรือการเอาโฟลเดอร์ในไลบรารีออก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

คุณยังสามารถกำหนดลักษณะการทำงานทั่วไปของไลบรารีเองได้โดยการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นของไลบรารี หรือเปลี่ยนชนิดแฟ้มที่ไลบรารีได้ทำการปรับให้เหมาะสม

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้น

ตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นของไลบรารีจะกำหนดตำแหน่งที่จะจัดเก็บรายการเมื่อคัดลอก ย้าย และบันทึกรายการไว้ในไลบรารี

  1. เปิดไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. ในบานหน้าต่างไลบรารี (ซึ่งอยู่เหนือรายการแฟ้ม) ถัดจาก ประกอบด้วย ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

  3. ในกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารี ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นในปัจจุบัน จากนั้นคลิก ตั้งค่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแฟ้มที่จะปรับไลบรารีให้เหมาะสม

ไลบรารีแต่ละไลบรารีจะสามารถปรับให้เหมาะสำหรับบางชนิดแฟ้มได้ (เช่น เพลงหรือรูปภาพ) การปรับไลบรารีให้เหมาะสำหรับบางชนิดแฟ้มจะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่จะพร้อมใช้งานสำหรับการจัดเรียงแฟ้มในไลบรารีนั้น

  1. คลิกขวาที่ไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในรายการ ปรับไลบรารีนี้ให้เหมาะสมสำหรับ ให้คลิกที่ชนิดแฟ้ม แล้วคลิกตกลง