การกำหนดการตวัดเอง

คุณสามารถกำหนด การตวัด เพื่อการกระทำที่คุณใช้บ่อยได้เอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ลัดบ่อยครั้ง เช่น Ctrl+F5 หรือ Alt+Tab คุณสามารถกำหนดการตวัดให้กระทำการเหล่านั้นได้

 1. เปิด 'ปากกาและการสัมผัส' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วเคาะ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ปากกาและการสัมผัส แล้วในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะ ปากกาและการสัมผัส

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้แท็บเล็ตพีซี หรือคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอสัมผัสอยู่ คุณจะไม่สามารถเห็น 'ปากกาและการสัมผัส' ได้

 2. เคาะแท็บ การตวัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การตวัดเพื่อทำการกระทำทั่วไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เคาะ การตวัดสำหรับการนำทางและการตวัดสำหรับการแก้ไข แล้วเคาะ กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการตวัดเอง ให้เคาะที่รายการสำหรับแต่ละการตวัดที่คุณต้องการกำหนดเอง แล้วเคาะการกระทำที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้เคาะ ตกลง แล้วเคาะ ตกลง อีกครั้ง

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการคืนค่าการกระทำเริ่มต้นสำหรับการตวัดทั้งหมด ให้เคาะ คืนค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการดูการตั้งค่าการตวัดของคุณ ให้เคาะไอคอน การตวัดรูปภาพของไอคอน 'การตวัดปากกา' ใน พื้นที่แจ้งให้ทราบ ของแถบงาน Windows
 • เมื่อต้องการฝึกฝนการใช้การตวัด ให้ดูที่ การฝึกใช้การตวัด