การวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้า Windows ตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีการพร้อมท์ให้คุณเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

การเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

เมื่อคุณได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยความจำ ให้คลิกที่การแจ้งให้ทราบเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเมื่อต้องการเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'
'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' มีสองตัวเลือก

ถ้าคุณเลือกเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่และเรียกใช้เครื่องมือทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณบันทึกงานและปิดโปรแกรมที่เรียกใช้ทั้งหมดแล้ว 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows ใหม่ เครื่องมืออาจใช้เวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ Windows จะเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ ถ้าเครื่องมือตรวจพบข้อผิดพลาด คุณควรติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เนื่องจากโดยปกติแล้วข้อผิดพลาดของหน่วยความจำจะบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับชิปของหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือปัญหาฮาร์ดแวร์อื่นๆ

ตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

ขอแนะนำว่าให้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ทำงานโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ขั้นสูงอาจต้องการปรับการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องมือ โดยทำดังนี้

 1. เมื่อ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' เริ่มทำงาน ให้กด F1

 2. คุณสามารถปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้

  • ทดสอบแบบผสม เลือกชนิดของการทดสอบที่คุณต้องการเรียกใช้ ดังนี้ พื้นฐานมาตรฐาน หรือ ขยาย มีคำอธิบายตัวเลือกในเครื่องมือ

  • แคช เลือกการตั้งค่าแคชที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการทดสอบดังนี้ ค่าเริ่มต้นเปิด หรือ ปิด

  • จำนวนครั้งที่ผ่าน พิมพ์จำนวนครั้งที่คุณต้องการทดสอบซ้ำ

 3. กด F10 เพื่อเริ่มการทดสอบ

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ด้วยตัวเอง

ถ้า 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ของ Windows ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเรียกใช้ด้วยตัวเองได้

 1. เปิด 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ หน่วยความจำ แล้วคลิก วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. เลือกเวลาที่จะเรียกใช้เครื่องมือ