เหตุใดฉันจึงได้รับ "Error 0xC000009A" หลังติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

หลังติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนหน้าจอสีดำ

"ข้อผิดพลาด 0xC000009A กำลังนำการดำเนินการปรับปรุง {###} จาก {###} ไปใช้ (\Registry...)"

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อนอื่นให้คืนค่าคอมพิวเตอร์กลับไปยังช่วงเวลาก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows 7 SP1 โดยการใช้เมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' ใน Windows จากนั้น ให้ติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงแล้ว ให้ลองติดตั้ง SP1 อีกครั้ง

แสดงทั้งหมด

ขั้นที่ 1: การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'

 1. ให้นำแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ ซีดี และดีวีดีทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ปุ่มเปิดปิดของเครื่อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดปุ่ม F8 ค้างไว้ขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่ คุณต้องกด F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้น หากโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น ให้ลองอีกครั้งโดยรอจนกว่าพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้ปิดเครื่องและเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

  • หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้นระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซม จากนั้นกด F8 ค้างไว้

 3. จากหน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบขั้นสูง ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นกด Enter หากคุณได้รับพร้อมท์ ให้เลือกการติดตั้ง Windows 7 เพื่อซ่อมแซม แล้วจึงคลิก ถัดไป

 4. เลือกภาษาและวิธีการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. เลือกชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ดูแลระบบ พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิก การคืนค่าระบบ

 7. ในกล่องโต้ตอบ การคืนค่าระบบ ให้คลิก ถัดไป

 8. เลือกจุดคืนค่าระบบที่ชื่อ Windows 7 Service Pack 1

  หากไม่พบจุดคืนค่าที่ชื่อ Windows 7 Service Pack 1 ให้เลือกจุดคืนค่าที่อยู่ก่อนวันที่ที่ทำการติดตั้ง Service Pack จากนั้นคลิก ถัดไป

  หากคุณไม่พบจุดคืนค่าใดๆ ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงจุดคืนค่าเพิ่มเติม

 9. บนหน้าจอ ยืนยันจุดคืนค่าของคุณ ให้คลิก เสร็จสิ้น จากนั้นคลิก ใช่

 10. คลิก เริ่มระบบใหม่ เพื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ขั้นที่ 2: การติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2534366)

คุณสามารถรับการปรับปรุงนี้โดยใช้ Windows Update

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่มเริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก‌ ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง แล้วรอในขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. หากต้องการดูข้อความที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมให้บริการแล้ว หรือบอกให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงที่สำคัญ ให้คลิกข้อความเพื่อดูและเลือกการปรับปรุงที่สำคัญที่ต้องการติดตั้ง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2534366) และสำหรับการปรับปรุงอื่นๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ติดตั้งการปรับปรุง แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • หาก การปรับปรุงสำหรับ Windows (KB2534366) ไม่ปรากฏใน Windows Update คุณอาจต้องติดตั้งการปรับปรุงอื่นก่อน ตรวจสอบการปรับปรุงอีกครั้ง ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญใดๆ จากนั้นตรวจสอบการปรับปรุงอีกครั้ง

 • หากคุณมีปัญหาในการติดตั้งการปรับปรุงนี้ ให้ไปที่ KB2534366 ในเว็บไซต์ Microsoft และทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและปรับปรุงด้วยตนเอง

ขั้นที่ 3: การติดตั้ง Windows 7 SP1 ใหม่

 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงแล้ว ให้ติดตั้ง SP1 อีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง SP1 เราขอแนะนำให้เริ่มการทำงานของพีซีใหม่ทันทีที่ได้รับพร้อมท์ แทนที่จะเริ่มการทำงานใหม่ในภายหลัง สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียด ให้ดู เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)