การค้นหาว่าคุณใช้ Windows 7 รุ่นใดอยู่

การค้นหาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7 รุ่นใดอยู่สามารถช่วยคุณระบุว่ามีคุณลักษณะใดที่สามารถใช้งานได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาว่าคุณใช้ Windows 7 รุ่นใดอยู่ (0:35)

เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณใช้ Windows 7 รุ่นใดอยู่

  • เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

รุ่นของ Windows 7 ที่คุณใช้งานอยู่จะปรากฏใน รุ่นของ Windows ใกล้กับด้านบนของหน้าต่าง