การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ

เครื่องรับสัญญาณทีวี คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถดูและบันทึกรายการทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะดูหรือบันทึกรายการทีวีในคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

รูปภาพของการ์ดรับสัญญาณทีวี
การ์ดรับสัญญาณทีวีทั่วไป

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อค้นหาการปรับปรุงซอฟต์แวร์และการสนับสนุนด้านเทคนิค ถ้าเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณติดตั้งไว้ก่อนแล้วในคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไปที่ เว็บเพจเกี่ยวกับข้อมูลที่ติดต่อของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงไว้ในรายการที่ติดต่อบนเว็บไซต์ Microsoft การช่วยเหลือและสนับสนุน)

ต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณทีวีทั่วไปบางราย