วิดีโอ: การถ่ายโอนไฟล์และการตั้งค่าจากพีซีเครื่องอื่น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (3:58)