วิดีโอ: การแก้ไขปัญหาทั่วไปโดยใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานตัวแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ปัญหาโดยทั่วไปของคอมพิวเตอร์ (3:29)
สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณ
คุณต้องการเพิ่มอะไรอีกหรือไม่
ขอบคุณ คำติชมของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหาของเราได้อย่างต่อเนื่อง
1200 400 เราสามารถทำให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นได้อย่างไร ส่ง ข้ามสิ่งนี้ คุณต้องการเพิ่มอะไรอีกหรือไม่ ส่ง ไม่ ขอบคุณ