วิดีโอ: การใช้งาน Windows XP Mode

สำคัญ

  • ณ วันที่ 8 เมษายน 2014 การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Windows XP และ Windows XP Mode ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป รวมถึงอัปเดตที่จะช่วยปกป้องพีซีของคุณ นั่นหมายความว่าหากคุณยังคงใช้ Windows XP หรือใช้ Windows XP Mode บนพีซี Windows 7 ต่อไปหลังจากที่การสนับสนุนสิ้นสุดลง พีซีของคุณจะยังคงใช้การได้ แต่อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาด้านความปลอดภัยและไวรัส ดังนั้น เพื่อปกป้องพีซี Windows 7 ของคุณให้ปลอดภัยหลังวันที่ 8 เมษายน 2014 เราขอแนะนำให้คุณใช้ Windows XP Mode เฉพาะในกรณีที่พีซีของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสิ้นสุดการสนับสนุน Windows XP