โฮมกรุ๊ป: คำถามที่ถามบ่อย

โฮมกรุ๊ปทำให้ใช้ไลบรารีและเครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันบนเครือข่ายในบ้านได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณ โฮมกรุ๊ปได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และคุณสามารถเลือกได้ตลอดเวลาว่าจะใช้อะไรร่วมกันภายในกลุ่มบ้าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ 'โฮมกรุ๊ป' ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ป: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโฮมกรุ๊ป

แสดงทั้งหมด

ใครสามารถเห็นไลบรารีที่ใช้ร่วมกับโฮมกรุ๊ปของฉัน

เฉพาะผู้ที่อยู่ในโฮมกรุ๊ปเท่านั้นที่จะสามารถเห็นไลบรารีที่ใช้ร่วมกันได้ คุณยังสามารถใช้ไลบรารีหรือแต่ละแฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกับบุคคลที่ระบุในโฮมกรุ๊ปของคุณแทนที่จะใช้ร่วมกับทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ไลบรารีร่วมกับโฮมกรุ๊ปของคุณ และ การป้องกันไม่ให้ใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ระบุร่วมกับโฮมกรุ๊ป

หมายเหตุ

 • กรุณาจำไว้ว่าเด็กๆ ที่เป็นของโฮมกรุ๊ปจะสามารถเข้าถึงไลบรารีที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด

ถ้าฉันเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของฉันจะเป็นของโฮมกรุ๊ปหรือไม่

ใช่ บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นบัญชี Guest จะเป็นของโฮมกรุ๊ป โดยแต่ละคนจะควบคุมการเข้าถึงไลบรารีของตนเอง

Windows รุ่นใด และตำแหน่งบนเครือข่ายใดสามารถใช้โฮมกรุ๊ปได้

คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ Windows 7 อยู่เพื่อเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานใน Windows 7 ทุกรุ่น ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้ โฮมกรุ๊ปทำงานบนเครือข่ายที่มีตำแหน่งบนเครือข่ายในบ้านเท่านั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่าย

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิก เครือข่ายที่ทำงานเครือข่ายในบ้าน หรือ เครือข่ายสาธารณะ แล้วคลิกตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณต้องการ

  รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
  ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ

 • คอมพิวเตอร์ที่เป็นของโดเมนสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ แต่ไม่สามารถใช้แฟ้มร่วมกับโฮมกรุ๊ป คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นเท่านั้น

ฉันจะเอาคอมพิวเตอร์ออกจากโฮมกรุ๊ปได้อย่างไร

เมื่อต้องการเอาคอมพิวเตอร์ออกจากโฮมกรุ๊ป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเอาออก

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

 2. คลิก ออกจากโฮมกรุ๊ป

 3. คลิก ออกจากโฮมกรุ๊ป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ฉันจะลบโฮมกรุ๊ปได้อย่างไร

ถ้าทุกคนออกจากโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปนั้นจะไม่มีอยู่อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การออกจากโฮมกรุ๊ป

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการค้นหารหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

 2. คลิก ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป