โฮมกรุ๊ป: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

โฮมกรุ๊ปทำให้ใช้ไลบรารีและเครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันบนเครือข่ายในบ้านได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณ โฮมกรุ๊ปได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และคุณสามารถเลือกได้ตลอดเวลาว่าจะใช้อะไรร่วมกันภายในกลุ่มบ้าง

รายการต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานโฮมกรุ๊ป