เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows จะพยายามค้นหาและติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้น บางครั้งคุณอาจเห็นการแจ้งให้ทราบว่าโปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการรับรอง โปรแกรมควบคุมถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากการรับรอง หรือ Windows ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมได้ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรองหรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่

โปรแกรมควบคุมที่ได้รับการรับรองคือ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีลายเซ็นดิจิทัล ลายเซ็นดิจิทัลเป็นเครื่องหมายความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ และมีใครมาเปลี่ยนแปลงโปรแกรมควบคุมหลังจากที่ถูกรับรองหรือไม่ ถ้าโปรแกรมควบคุมได้รับการรับรองโดยผู้เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวจากผู้ออกใบรับรอง คุณมั่นใจได้ว่าโปรแกรมควบคุมมาจากผู้เผยแพร่ที่แท้จริงและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Windows จะแจ้งเตือนคุณด้วยข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ถ้าโปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการรับรอง รับรองโดยผู้เผยแพร่ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวจากผู้ออกใบรับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับการรับรองและนำออกสู่ตลาด

แสดงทั้งหมด

Windows ไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมนี้

โปรแกรมควบคุมไม่มีลายเซ็นดิจิทัล หรือได้รับการเซ็นด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ไม่มีผ่านการตรวจสอบโดยผู้ออกใบรับรอง คุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้เฉพาะเมื่อคุณได้รับโปรแกรมควบคุมจากดิสก์ของผู้ผลิตรายแรก หรือจากผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้น

โปรแกรมควบคุมนี้ไม่ได้รับการรับรอง

โปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการเซ็นแบบดิจิทัลโดยผู้เผยแพร่ที่ผ่านการตรวจสอบ โปรแกรมควบคุมอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยรวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่อาจทำความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือขโมยข้อมูล โอกาสที่ผู้เผยแพร่ที่ถูกกฎหมายจะเปลี่ยนแปลงแพคเกจโปรแกรมควบคุมหลังจากเซ็นซื่อแบบดิจิทัลแล้วมีน้อยครั้งมาก คุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีการรับรองเฉพาะเมื่อคุณได้รับโปรแกรมควบคุมจากดิสก์ของผู้ผลิตต้นฉบับ

แต่น่าเสียดายที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่บ่งชี้ว่าใครคือผู้เผยแพร่โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรอง ใครก็สามารถเปลี่ยนเนื้อหาของโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรองได้ รุ่นต้นฉบับของโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจมาจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณจริงๆ แต่ถ้าโปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการรับรอง อาจมีใครบางคนเปลี่ยนแปลงโปรแกรมควบคุมนี้ ไม่มีทางที่จะทราบได้ว่าโปรแกรมควบคุมถูกเปลี่ยนแปลงด้วยจุดประสงค์ร้ายหรือไม่ ปัจจุบันผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเซ็นแบบดิจิทัลในโปรแกรมควบคุมที่สร้างขึ้นก่อนนำออกตลาดสู่สาธารณะ

Windows ต้องการโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการเซ็นแบบดิจิทัล

โปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เซ็นแล้ว ไม่สามารถติดตั้งบนรุ่น 64 บิตของ Windows ได้ คุณจะเห็นข้อความนี้เฉพาะเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุมดังกล่าวบนรุ่น 64 บิตของ Windows

ถ้าคุณเห็นข้อความใดๆ เหล่านี้ขณะพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุม คุณควรไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการเซ็นแบบดิจิทัลสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง