ฉันจะติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 ได้อย่างไร

หากคุณใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถติดตั้ง Windows Internet Explorer 9 เพื่อแทนรุ่นที่มีอยู่ของคุณ Internet Explorer

ตรวจสอบเว็บเพจ ดาวน์โหลดInternet Explorer 9 เป็นระยะๆ เพื่ออัปเดตเป็น Internet Explorer 9 หากการอัปเดตพร้อมให้บริการ ให้ทำตามกระบวนการติดตั้งซ้ำอีกเพื่อติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบสำหรับInternet Explorer 9 โปรดดูเว็บเพจความต้องการของระบบ Internet Explorer 9

 • เมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer 9 ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมจะถูกติดตั้งด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งInternet Explorer 9

 • ถ้าคุณได้ติดตั้ง Internet Explorer 9 Beta หรือ Internet Explorer 9 รุ่นทดสอบใช้งาน (RC) ทำตามขั้นตอนการติดตั้งด้านล่างเพื่ออัปเกรดเป็น Internet Explorer 9 รุ่นสมบูรณ์

ติดตั้ง Internet Explorer

 1. ไปที่เว็บเพจ ดาวน์โหลด Internet Explorer 9

 2. เลือกภาษาที่คุณต้องการติดตั้งและเวอร์ชันของ Windows จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด

 3. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิก เรียกใช้ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ดำเนินการต่อ

 4. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ (แนะนำ) (เพื่อให้กระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้นลง)

  • เริ่มระบบใหม่ภายหลัง

หมายเหตุ

 • หลังจากคุณติดตั้ง Internet Explorer 9 คุณอาจต้องอัปเดตโปรแกรม Add-on ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น MicrosoftSilverlight, Adobe Shockwave, Adobe Flash หรือ Java) คุณอาจต้องไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต Add-on เพื่อให้มีการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on โปรดดู วิธีจัดการ Add-on ใน Internet Explorer 9

หากต้องการติดตั้ง Internet Explorer

ถ้าคุณพยายามที่จะถอนการติดตั้ง Internet Explorer เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเบราว์เซอร์ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบดูว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ในวิธีใช้และวิธีการของ Internet Explorer 9 หรือไม่

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้ได้กับ Windows 7 และ Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น แล้วพิมพ์ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 2. ใต้ ถอนการติดตั้งการอัปเดต ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน Microsoft Windows

 3. คลิกขวาที่ Windows Internet Explorer 9 คลิก ถอนติดตั้ง จากนั้น เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่

 4. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ (เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 ให้เสร็จสิ้น และเรียกคืน Internet Explorer รุ่นก่อนหน้า)

  • เริ่มระบบใหม่ภายหลัง

หมายเหตุ

 • หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 Internet Explorer รุ่นก่อนหน้าที่ติดตั้งไว้จะสามารถใช้งานได้บนพีซีของคุณ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งใหม่

ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถถอนการติดตั้ง Internet Explorer โปรดดู วิธีการถอนการติดตั้งหรือเอา Internet Explorer 9 ออก เมื่อกระบวนการถอนการติดตั้งแบบมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้