ฉันจะติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 ได้อย่างไร

หากคุณใช้งาน Windows Vista หรือ Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถติดตั้ง Windows Internet Explorer 9 เพื่อแทนที่ Internet Explorer รุ่นที่มีอยู่ของคุณได้

ดูเว็บเพจ ดาวน์โหลด Internet Explorer 9 เป็นระยะๆ เพื่อหาการปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer 9 หากพบการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ให้ทำกระบวนการติดตั้งซ้ำเพื่อติดตั้งรุ่นล่าสุด

หมายเหตุ

เมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่เว็บเพจ ดาวน์โหลด Internet Explorer 9

 2. เลือกภาษาที่คุณต้องการติดตั้ง และ Windows รุ่นของคุณ แล้วคลิก ดาวน์โหลด

 3. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ คลิก ดำเนินการต่อ

 4. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ (แนะนำ) (เมื่อต้องการทำกระบวนการติดตั้งให้เสร็จสิ้นตอนนี้)

  • เริ่มระบบใหม่ภายหลัง

หมายเหตุ

 • หลังจากที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 9 คุณอาจต้องปรับปรุง Add-on ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว (เช่น Microsoft Silverlight, Adobe Shockwave, Adobe Flash หรือ Java) คุณอาจต้องไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต Add-on และรับการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on ให้ดูที่ วิธีจัดการ Add-on ใน Internet Explorer 9

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Internet Explorer

หากคุณกำลังพยายามถอนการติดตั้ง Internet Explorer เนื่องจากปัญหาที่เกิดกับเบราว์เซอร์ ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาแสดงใน ความช่วยเหลือและวิธีใช้ Internet Explorer 9

คุณสามารถใช้คำแนะนำต่อไปนี้ได้ทั้งใน Windows 7 และ Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพปุ่มเริ่ม พิมพ์ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในกล่องค้นหา แล้วคลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 2. ภายใต้ ถอนการติดตั้งการปรับปรุง ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน Microsoft Windows

 3. คลิกขวาที่ Windows Internet Explorer 9 คลิก ถอนการติดตั้ง เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่

 4. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ (เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 ให้เสร็จสิ้น และเรียกคืน Internet Explorerรุ่นก่อนหน้า)

  • เริ่มระบบใหม่ภายหลัง

หมายเหตุ

 • หลังจากคุณถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 แล้ว Internet Explorer รุ่นที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าจะพร้อมใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งอีกครั้ง

หากขั้นตอนก่อนหน้าใช้ไม่ได้สำหรับการถอนการติดตั้ง Internet Explorer ให้ดู วิธีถอนการติดตั้งหรือลบ Internet Explorer 9 เมื่อวิธีถอนการติดตั้งมาตรฐานใช้ไม่ได้